Stockholms universitet logo, länk till startsida

New Partnerships for Human and Planetary Health

Seminarium

Datum: torsdag 19 maj 2022

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Online och på plats i sal Q1, KTH, Malvinas Väg 4

Många samhällsutmaningar, som klimatfrågan, är så komplexa att de inte går att lösa på egen hand. Partnerskap och samarbete är nödvändigt för att nå de globala målen – och här spelar akademin en viktig roll. Det menar representanter från Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet som i ett seminarium berättar hur de mobiliserar för att förbättra människans och planetens hälsa.

Ki, KTH, SU
Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet arrangerar seminariet ”New Partnerships for Human and Planetary Health” i maj. Foto: Stockholms Akademiska Forum

I en tid av klimatförändringar och socioekonomiska och miljömässiga utmaningar spelar akademin en viktig roll i globala, nationella och lokala ansträngningar för att nå hållbarhetsmålen. Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har tillsammans bildat universitetsalliansen Stockholm trio. De tre universiteten kompletterar varandra och utgör tillsammans en ledande akademisk miljö i Europa. Rektorerna för universiteten har beslutat att hållbarhet och FN:s mål för hållbar utveckling ska prioriteras i alla pågående och nya samarbeten inom alliansen.

I seminariet presenterar Stockholm trio hur de tre universiteten tillsammans mobiliserar för att förbättra människans och planetens hälsa.

Anmäl dig till seminariet.

I fokus står tre forskningscentrum: Karolinska Institutets Centrum för Hälsokriser, KTH Climate Action Center och Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

 

I seminariet “New Partnerships for Human and Planetary Health” medverkar:

Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, prefekt vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet, och ordförande i universitetets miljöråd. 
Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.
Clara Hellner, adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet, och direktör för Forskning och Innovation vid Region Stockholm.
Per Lundqvist, professor i energiteknik och KTH:s vicerektor för hållbar utveckling.
Francesco Fuso-Nerini, docent vid KTH:s avdelning för energisystem och föreståndare för KTH Climate Action Centre.
Anna-Karin Nyström, chef för Klimatmålsenheten, Naturvårdsverket. 
Kristina von Oelreich, hållbarhetschef KTH.
Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet.
Ilona Riipinen, professor i atmosfärsvetenskap och föreståndare på Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet.
Johan von Schreeb, kirurg specialiserad inom global katastrofmedicin, Karolinska Institutet, samt en av grundarna av svenska Läkare Utan Gränser.
Karin Dahlman-Wright, professor i molekylär endokrinologi, Karolinska Institutet.

Studenter från alla tre lärosäten kommer att leda interaktiva diskussioner med deltagarna under seminariet.

Collage KI, KTH, SU
Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Bild: Stockholms Akademiska Forum
 

Om World Academic Forum Stockholm Summit 

Stockholms förenade akademi samlas under fyra dagar (17–20 maj) för att manifestera vikten av akademins roll i samhället. Ett brett utbud av aktiviteter med tvärvetenskaplig inriktning kommer att presenteras i ett gemensamt program. Aktuella forskningsfrågor kommer att behandlas på nya och kreativa sätt. Forskare och akademiker från hela världen är inbjudna och erbjuds möjlighet att diskutera lösningar på vår tids och framtidens globala utmaningar.

World Academic Forum Stockholm Summit är grundat och drivs av Stockholms Akademiska Forum – 18 universitet och Stockholms stad.

Program, registrering och mer information.
För kontakt med Stockholms Akademiska Forum:
Maria Fogelström Kylberg, presskontakt
073 461 25 31
maria.fogelstrom-kylberg@staforum.se