Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tillbaka till studierna

Workshop

Datum:

måndag 27 september 2021

Tid:

11.00 – 12.00

Plats:

Online via Zoom

Gruppen ”Tillbaka till studierna” är till för dig som varit borta från dina studier under en period eller har svårt att klara av dessa till följd av psykisk ohälsa.

Syftet med gruppen är att få stöd av varandra i att komma tillbaka till studierna. Vi träffas under hösten, en gång i veckan vid sammanlagt åtta tillfällen. Vid varje träff får du möjlighet att reflektera över din återhämtning och återgång i studier genom planering som du själv gör. Fokus är att hitta balans mellan aktivitet och vila/återhämtning. Du utgår från dig själv och ditt mående men har stöd av gruppen och personal från Studenthälsan. Du väljer själv hur mycket du vill dela med dig av i dina personliga reflektioner i gruppen.

Vi arbetar med olika teman under kursens gång, som till exempel: 

•    Vardagsstruktur
•    Återhämtning
•    Fysisk aktivitet
•    Stress
•    Tankar och känslor, hur de hänger ihop

Datum: 27 september–15 november

Tid: kl. 11.00–12.00

Plats: Online via Zoom

För mer information eller anmälan: jessica.saarinen@su.se eller telefon: 08-674 76 90
När du anmäler dig, vänligen ange ditt namn, telefonnummer, e-post, universitet/ lärosäte samt utbildningsprogram eller kurs.

Läs mer om Studenthälsan i Stockholm

Kvinnlig student studerar hemifrån vid köksbordet.
Foto: KASTO80/Mostphotos