Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nationellt antagningsprov för ukrainska medborgare genomförs idag

Idag genomförs ett ovanligt prov i Stockholms universitets lokaler på campus Albano, närmare bestämt det nationella antagningsprov för ukrainska medborgare som regeringen tidigare i år uppdrog till Stockholms universitet att genomföra. Martin Smith Rehnström, som samordnat arbetet från universitetets sida, berättar mer om varför det görs och hur arbetet har gått.

Skylt som guidar provtagarna rätt
Skylt som guidar provtagarna rätt. Foto: Brian Baskin/Stockholms universitet

Varför görs det här provet?
– Provet är ett nationellt antagningsprov för ukrainska medborgare som vill studera på ukrainskt universitet. Givet det pågående kriget i Ukraina är det många ukrainska medborgare som nu befinner sig i Sverige och som inte har möjlighet att åka hem för att skriva provet. På förfrågan från det ukrainska utbildningsministeriet har regeringen därför gett Stockholms universitet i uppdrag att bistå i genomförandet av provet här i Sverige istället.

Det har varit ganska kort tid mellan att regeringen gav uppdraget och att det nu genomförs, hur har det arbetet gått?
– Arbetet har flutit på väl, mycket tack vare väldigt smidigt samarbete mellan berörda parter. Det är Ukrainas ambassad här i Stockholm som har huvudansvaret för provets genomförande, exempelvis vad gäller kontakt med provdeltagare och att anställa lämplig provpersonal, medan Stockholms universitets främsta bidrag har varit att tillhandahålla lämpliga lokaler för provet.

Svensk och ukrainsk flagga i anslutning till provet
Svensk och ukrainsk flagga utanför provsalen. Foto: Brian Baskin

Utöver en tät dialog med den ukrainska ambassaden har samarbetet mellan inblandade avdelningar här på universitetet fungerat oerhört bra, där vi på Studentavdelningen har haft en samordnande roll medan IT-avdelningen och Fastighetsavdelningen varit oumbärliga i arbetet med att skapa de praktiska förutsättningar som behövs för att provet ska kunna genomföras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Trots kort varsel och semestertider har alla varit väldigt snabba på att ställa upp och det märks verkligen att det finns ett engagemang och en vilja att hjälpa till.

Hur många personer väntas genomföra provet?
– Totalt är det cirka tvåhundra deltagare som skriver provet här på Stockholms universitet. Det är ett tiotal av universitetets personal som inblandade i planeringen och genomförandet av provet.