Stockholms universitet logo, länk till startsida

Rekordmånga firade sin examen på plats

Äntligen! För första gången på två år genomfördes i fredags Magisterpromotion på plats i Aula Magna. Det var efterlängtat och rekordmånga, knappt 500 nyexaminerade, firade sin examen med pompa och ståt tillsammans med nära och kära.

Mastrar med diplom på scenen i Aula Magna under Magisterpromotion. Foto: Sören Andersson
Foto: Sören Andersson

Magisterpromotionen hade denna dag, den 26 november 2021, delats upp i två ceremonier, en för den samhällsvetenskapliga fakultetens magistrar och mastrar och en för den juridiska fakultetens, humanistiska fakultetens och naturvetenskapliga fakultetens nyexaminerade.

Prorektor Clas Hättestrand gratulerade till examen och poängterade i  välkomsttalet att denna universitetsexamen är en viktig milstolpe i livet för alla nyexaminerade men även för universitetet.  

En viktig uppgift för universitet och högskolor är att samverka och att se till att kunskapen sprids och kommer till nytta i samhället. Alla som tagit examen är här de absolut viktigaste och främsta bärarna av kunskap från universitetet.

Stockholms universitets studentkårs vice ordförande Simon Froster Delbom lyfte i sitt tal några av alla utmaningar som studenterna behövt klara av under sina studier: Studentbostadskris, ekonomi och studier under en pandemi.

Samtidigt har tentor klarats av, uppsatser försvarats och examina tagits. En imponerande insats!

Diplomutdelning på scenen i Aula Magna. Foto: Sören Andersson
Yvonne Svanström delar ut diplom. Foto: Sören Andersson

Fakulteternas gratulationer och välgångshälsningar gavs av promotorerna, det vill säga de personer som utsetts av respektive fakultet att dela ut diplomen till de närvarande: Jessika van der Sluijs, Juridiska fakultetens dekan, Stefan Helgesson, vicedekan vid Humanistiska fakulteten, Yvonne Svanström, Samhällsvetenskapliga fakultetens dekan och Lena Mäler, Naturvetenskapliga fakultetens prodekan.

Alumnkoordinator Erica Öjermark Strzelecka inledde avslutningstalet med att konstatera att studenter som tagit sin examen under pandemin är inte vilka studenter som helst och att framtida arbetsgivare kommer att inse detta. Hon uppmanade också alla nypromoverade att hålla kontakten med universitetet, följa sin nyfikenhet och komma ihåg:

Det viktigaste är inte bara det ni lärt er under studietiden utan de färdigheter, de ”skills”, ni tillägnat er längs vägen.

Ceremonierna förgylldes med musik av en mässingssextett från Kungl. Musikhögskolan och av sång av Stockholms universitetskör.

Läs mer om Magisterpromotionen och se inspelningen av direktsändningarna.