Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nya professorer vid Stockholms universitet

Rektor har senaste månaderna befordrat flera professorer och knutit två affilierade professorer till Stockholms universitet.

Södra huset
Foto: Ingmarie Andersson

Rektor har beslutat att befordra Fataneh Farahani till professor i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, att befordra Eva Hedlund till professor i neurokemi vid Institutionen för biokemi och biofysik, att befordra Marianne Teräs till professor i pedagogik, med inriktning mot vårdpedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, att befordra Markus Idvall till professor i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap samt att befordra Karl Gotthard till professor i zoologisk ekologi vid Zoologiska institutionen.

Rektor har beslutat att utnämna Patrick Vonderau till affilierad professor vid Institutionen för mediestudier och Shakila Dada till affilierad professor vid Specialpedagogiska institutionen.

 

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.