Stockholms universitet logo, länk till startsida

Följ med bakom kulisserna i arbetet med Stockholms universitets konstsamlingar

Den 18 november firar europeiska universitet sitt gemensamma kulturarv genom den årligen återkommande European Academic Heritage Day. Årets dag har fokus på utvalda exempel ur universitetens samlingar.

– Vi har valt att lyfta exempel på pågående arbete med konstsamlingarna genom två nyproducerade filmer, säger Camilla Hjelm, konstintendent vid Stockholms universitet.

 

Skärpta regler ställer nya krav

Sedan 2003 har Sverige skärpt reglerna och rutiner som ska efterföljas vid nyförvärv till samlingar i framför allt arbete med internationella föremål för att undvika att objekt kommer in i samlingar oetiskt eller olagligt. Efterlevnad av ICOMs etiska regler anses också allt viktigare i dag och ställer nya krav på aktiv samlingsförvaltning. Filmerna visar hur Stockholms universitet konkret omsätter detta i verksamheten och ger inblick i hur kunskapsuppbyggnad kan ge ny information om konstverk och samlingar.

 

Donation kastar ljus över magasinerad målning

Stockholms universitets konstsamlingar är ett historiskt material som kontinuerligt förändras – inte minst genom nya donationer som ibland aktualiserar och kastar nytt ljus över objekt som sedan tidigare finns i samlingarna. Ny forskning ger också andra perspektiv på både konstverk och konstnärer, t ex kan tidigare fastställda konstnärsnamn ifrågasättas.

Vid mitten av 1600-talet fanns det mellan 650 och 750 aktiva målare i Holland. Vem av dem är upphovsman till universitetets nya donation? Konstregistrator Cecilia Gottfridsson berättar om hur två konstverk i Stockholms universitets konstsamlingar tillskrivits en ny konstnär.

 

Vad innebär proveniensforskning?

Samlingsförvaltning är en ständigt pågående process som omfattar många olika uppdrag. En central del i arbetet med en konstsamling är proveniensforskning.

Proveniensforskning ger ökad kunskap om konstverks och samlingars historia. Konstregistrator Cecilia Gottfridsson berättar om varför en målnings baksida är intressant.
 

Digitalisering ger tillgång till samlingen

Ett digitaliseringsarbete av Stockholms universitets konstsamlingar har påbörjats med syfte att i framtiden öka tillgängligheten för såväl studenter, forskare som en intresserad allmänhet. Arbetet innebär en sammanställning av teknisk information och arkivmaterial för varje enskilt konstverk. Fram träder också ett helhetsperspektiv över konstsamlingen och dess historia.

Läs mer om European Academic Heritage Day 2020

Läs mer om samlingar och konst vid Stockholms universitet

Nedan finns några exempel ur Stockholms universitets samlingar.

Läs om universitetets samlingar i Universitetsnytt 

Uppstoppad räv
Foto: Niklas Björling
Skelett av djur med horn
Zoologiska studiesamlingen. Foto: Niklas Björling.
Skelett, djurhuvud med horn
Skalle från ett mufflonfår Osteologiska samlingen. Foto: Niklas Björling
De Geer museet
De Geer museet Foto: Niklas Björling
Latinamerikanska bibliotekssamlingen
Latinamerikanska bibliotekssamlingen. Foto: Niklas Björling
Berg- och jordarter från Nordamerika
Geokronologiska samlingen. Foto: Niklas Björling