Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fler vägar in i läraryrket

Vill du prova på att läsa kurser för blivande förskollärare eller lärare? Saknar du akademiska meriter för att bli antagen till en kompletterande lärarutbildning? Eller har du redan lärarexamen och vill utöka din behörighet? Då kan Fler vägar in vara ett alternativ för dig.

Två kvinnor ligger på gräset och tänker
Foto: KASTO80, Mostphotos

Fler vägar in är ett nationellt projekt som ska skapa fler alternativ för dig som vill bli förskollärare eller lärare. Inom Fler vägar in finns kortare kurser med flexibla upplägg som ska kunna tillgodoräknas i ett förskollärar- eller lärarprogram.

Kurserna kan också främja tillträde till kompletterande lärarprogram, exempelvis VAL (Vidareutbildning av lärare), KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) och ULV (Utländska lärares vidareutbildning). Om du redan har en lärarexamen kan du läsa ämneskurserna för att utöka din behörighet.

Du hittar det nationella kursutbudet på lararutbildning.nu 

 

Det finns flera vägar till att få behörighet som förskollärare och lärare. Vilken väg just du kan ta beror på dina förkunskaper och tidigare erfarenheter. 

Prova gärna vår kompass/guide för att se om du kan vara behörig till de kompletterande utbildningarna Utländska lärares vidareutbildning (ULV) eller Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL).

www.ulvkompassen.se

www.valguiden.se

För frågor om Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) hänvisas du till
KPU vid Stockholms universitet

För frågor om lärarutbildningar som exempelvis Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet eller Speciallärarprogrammet hänvisas du till
Kontakt lärarutbildningarna

Behöver du vägledning kring vilka kurser du kan studera för att nå en förskollärar- eller lärarexamen, ta kontakt med oss via kontaktformuläret.

Välkommen att kontakta oss för vägledning!

 

Du ansöker till kurserna på antagning.se.

Ansökningsperioden för vårterminen 2023 är öppen mellan den 15 september och den 17 oktober 2022.

 

Det är upp till varje enskilt lärosäte att fatta beslut om tillgodoräknanden av tidigare studier och erfarenheter. Det går därför inte att garantera att alla kurser som tas fram genom Fler vägar in kommer att kunna användas för tillgodoräknanden i alla lärarutbildningar vid samtliga lärosäten.  

 
 
 
På denna sida