Stockholms universitet logo, länk till startsida

Lärarlyftet

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare öka din behörighet och höja din ämneskunskap. Du kan också läsa en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen.

Lärare med glasögon ritar med två barn
Foto: LIGHTFIELD, Mostphotos

Alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation kan söka till Lärarlyftet. Lärarlyftets kurser ges på uppdrag av Skolverket och uppdraget är förlängt till 2025. Du måste ha din arbetsgivares godkännande för att kunna söka.

Här beskrivs de kurser som ges inom Lärarlyftet på Stockholms universitet. Är du intresserad av att utöka behörighet i andra ämnen, se Skolverkets hemsida om Lärarlyftet.
Klicka här för att komma till Skolverkets hemsida om Lärarlyftet!

 

För att läsa speciallärarutbildning inom Lärarlyftet ska du:

  • Ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet
  • Vara anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet
  • Ha ett godkänt deltagande från din arbetsgivare
 

Läs mer om lärarlyftet på Skolverkets hemsida

VT23 ges inga kurser på Stockholms universitet inom Lärarlyftet. Se Skolverkets hemsida för kurser på andra lärosäten.

För att läsa kursen behöver du ha huvudmannens godkännande. Din huvudman ger sitt godkännande via en blankett som du måste skanna och bifoga din ansökan på antagning.se

 

Du kan genom Lärarlyftet läsa en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen. 

Programgivande institution: Specialpedagogiska institutionen

Speciallärarutbildning, 90 hp

med någon av följande specialiseringar:

  • Dövhet eller hörselskada
  • Utvecklingsstörning
  • Språk-, skriv- och läsutveckling
  • Synskada

För att läsa inriktningarna behöver du ha huvudmannens godkännande. Din huvudman ger sitt godkännande via en blankett som du måste skanna och bifoga din ansökan på antagning.se. 

Du hittar blanketten på Skolverkets hemsida. 

 

Ansökningsperioden för vårterminen 2023 var öppen mellan den 15 september och den 17 oktober 2022. 

Du ansöker till Lärarlyftet på antagning.se. 

 

Din huvudman kan söka statsbidrag för att underlätta för dig att delta i Lärarlyftet. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men du kan självklart föreslå vad det ska användas till.

Vänd dig till Skolverket för mer information.

www.skolverket.se

 

Kontakt

Kontakta oss på e-post: lararlyftet@su.se

Vi kan endast svara på frågor om Lärarlyftets kurser på Stockholms universitet. För generella frågor om utökad behörighet och andra ämnen än de som ges på SU, vänd dig till Skolverket eller till lärarutbildningarnas studievägledare.

Klicka här för kontaktuppgifter till Lärarutbildningarnas studievägledare

För kursspecifika frågor kontakta kursgivande institution.  

På denna sida