Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kontakt lärarutbildningarna

Lärarutbildningarna finns vid flera institutioner med olika kompetenser. Se kontaktuppgifter till våra studievägledare och andra som kan hjälpa dig på våra lärarutbildningar.

Undervisning i lågstadieklass
Foto: Katja Kircher, Mostphotos
 

Vi finns här för dig

Lärare är ett av de viktigaste yrkena som finns. Som lärare är du med och formar framtidens samhälle. Vi behöver dig och vi finns här för dig. Hör av dig till oss så kan vi hjälpa till med dina frågor om lärarutbildningarna. 

Det finns flera vägar till att få behörighet som förskollärare och lärare. Vilken väg just du kan ta beror på dina förkunskaper och tidigare erfarenheter. Välkommen att kontakta oss för vägledning!

Besvara frågorna och skicka till e-post: flervagarin.lararvgl@su.se

  • Ditt namn, personnummer (om du har tidigare studiemeriter i Ladok) och din e-post.
  • Vad vill du veta mer om? Fler vägar in, VAL eller ULV?
  • Vilken examen är du intresserad av? Förskollärare, Grundlärare F-3/4-6/Fritidshem eller Ämneslärare?
  • Är du idag verksam som lärare eller förskollärare och undervisar enligt svensk läroplan? Ja/Nej/Vet ej
  • Beskrivning av din erfarenhet som lärare eller förskollärare och vilka ämnen/årskurser du vill bli behörig i.
     

Förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 21A, plan 2, rum 255

E-post: studentexpedition@buv.su.se

Studie- och karriärvägledning

www.buv.su.se

Grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 

Institutionen för ämnesdidaktik

Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 9
E-post: studievagledning.did@su.se

Kontakt institutionen för ämnesdidaktik

www.su.se/institutionen-for-amnesdidaktik 

 

Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6
 

Institutionen för ämnesdidaktik

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P, plan 4
E-post: studievagledning.did@su.se

Kontakt institutionen för ämnesdidaktik

www.su.se/institutionen-for-amnesdidaktik 

 

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem
 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 21 A, plan 2, rum 255
E-post: studentexpedition@buv.su.se

Studie- och karriärvägledning

www.buv.su.se

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 
 

Institutionen för ämnesdidaktik

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P, Studentexpedition plan 3 och 4
E-post: studievagledning.did@su.se

Kontakt institutionen för ämnesdidaktik

www.su.se/institutionen-for-amnesdidaktik 

 

Studievägledning Stockholms universitet
E-post: studievagledning.did@su.se

Studievägledning Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms konstnärliga högskola

E-post: studieinfo@uniarts.se

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter.

Kontakta oss på e-post: lararlyftet@su.se

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Kontakta institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska som har kursen Finska för modersmålslärare.

E-post: studievagledare@finska.su.se

www.su.se/slabafinety

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Kursansvariga

Eva-Maria Ahlquist
E-post: eva-maria.ahlquist@edu.su.se 

Per Gynther
E-post: per.gynther@edu.su.se

Studievägledare

Nikolaj Jacobsen
E-post: nikolaj.jacobsen@edu.su.se

Vanliga frågor med svar

www.edu@su.se

Specialpedagogiska institutionen

Besöksadress: Frescati Hagväg 14, plan 2 (1 trappa)
Studievägledare: Kristina Salenstedt Linder
Telefon: 08-1207 6433
Telefontider: Tisdagar 10.00–11.00 och torsdagar 10.00-11.00
Besökstider: Enligt överenskommelse.
E-post: studievagledare@specped.su.sestudentexpedition@specped.su.se

Kontakt specialpedagogiska institutionen

www.specped.su.se

Specialpedagogiska institutionen

Besöksadress: Frescati Hagväg 14, plan 2 (1 trappa)
Studievägledare: Kristina Salenstedt Linder
Telefon: 08-1207 6433
Telefontider: Tisdagar 10.00–11.00 och torsdagar 10.00-11.00
Besökstider: Enligt överenskommelse.

E-post: studievagledare@specped.su.sestudentexpedition@specped.su.se

Kontakt specialpedagogiska institutionen

www.specped.su.se

Har du frågor om uppdragsutbildning vid Stockholms universitet kan du vända dig till Sektionen för uppdragssamordning som hjälper dig att hitta rätt. 

E-post: susa@su.se

De flesta institutionerna erbjuder uppdragsutbildning

Forskningen bedrivs vid institutioner och centra. Du hittar kontaktuppgifter till de du behöver få tag på där den forskning som du är intresserad av utövas. Här ser du länkar som går till information om forskning inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

Stockholms universitet, nationell samordnare

Tfn: 08-1207 65 35

Telefontid: tisdag och torsdag kl. 10:00-12:00. 

För frågor om lämplighetsprov:

E-post: llp@su.se

Kontakta i första hand den som är VFU-ansvarig på din förskola/skola alternativt VFU-samordnaren i din kommun. 

Verksamhetsförlagd utbildning

VAL-samordning vid Stockholms universitet 

Tfn: 08-1207 69 30 

Telefontid: måndag kl 13-15 och torsdag kl 10-12

E-post: val@su.se

www.su.se/val

Yrkeslärarprogrammet
 

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Studievägledare: Eva Ahlzén
Telefon: 08-16 31 45
E-post: yrkeslarare@edu.su.se

Vanliga frågor med svar

www.edu.su.se

Ämneslärarprogrammet
 

Institutionen för ämnesdidaktik

Besöksadress: Inriktning mot humaniora eller samhällsvetenskap
Svante Arrhenius väg 20A, hus P, plan 3

Inriktning mot språk
Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 9
E-post: studievagledning.did@su.se

Kontakt institutionen för ämnesdidaktik

www.su.se/institutionen-for-amnesdidaktik 

 

Ämneslärarutbildning med KPU- matematik, naturvetenskap och teknik
 

Institutionen för ämnesdidaktik 

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P, plan 4
E-post: studievagledning.did@su.se

Kontakt institutionen för ämnesdidaktik

 

Samarbete med andra lärosäten

(Ämneslärarstudenter med idrott, musik och dans)
 

Om du har frågor om ämneslärarprogrammet där Stockholms universitet samarbetar med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Kungliga musikhögskolan (KMH) och Stockholms konstnärliga högskola (SKH), kontakta:

Stockholms universitet
E-post: fhs@su.se

Gymnastik- och idrottshögskolan, (GIH)

Kungliga musikhögskolan (KMH)

Stockholms konstnärliga högskola, (SKH), Ämneslärare i dans

 

Få behörighet

Det finns flera vägar till att få din behörighet som förskollärare och lärare. Vilken väg just du ska ta beror på dina förkunskaper och tidigare erfarenheter.

Se vad som stämmer in för dig

 

Vägledning kring lärarlegitimation

Lärarstudenter ska i första hand kontakta studievägledaren vid sin programansvariga institution. Annars finns möjlighet att kontakta Robert Standar som är studie- och karriärvägledare för lärarlegitimationsfrågor.

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B. Kölapp på entréplan (till vänster om trappan). Väntrum en trappa upp på plan 3.
Telefontid: Kl.09.00- kl.10.00 på tisdag och torsdag.
Telefon: 08 - 16 35 88 
Besökstider: Enligt överenskommelse.
E-post: lararlegitimation@su.se

 

Hitta till lärarutbildningarna

Karta över lärarutbildningarna

Kartan visar var de programansvariga institutionerna ligger på campus samt samordningen för Utländska lärares vidareutbildning, ULV och Vidareutbildning av lärare som saknar lärar- och förskollärarexamen, VAL.

Karta över lärarutbildningarna på campus hösten 2022

Hitta rätt vid SU

Campus och byggnader vid Stockholms universitet

 

Ansök

Du ansöker till lärarutbildningarna via antagning.se.

Gå till antagning.se

På denna sida