Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vad gör en VFU-samordnare – information för dig som är lärarstudent

VFU-samordnarna i Stockholms läns kommuner och stadsdelars ansvar för VFU-placeringar och samordning av VFU-frågor i nära samarbete med Stockholms universitet.

VFU-placeringar sker i fristående och kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. VFU-samordnarna har även täta kontakter främst med VFU-sekretariatet och VFU-studierektorer vid de olika programansvariga institutionerna.

Till VFU-samordnarna vänder du dig om du har frågor gällande:

  • Byte av VFU-plats inom din kommun (observera att du inte kan ordna eller byta VFU-plats på egen hand)
  • Övriga VFU-frågor som inte kan lösas på förskola eller skolan
  • VFU-ansvariga på förskole-, fritidshems- och skolenhet

VFU-ansvariga på förskole-, fritidshem- och skolenhet

På varje förskole-, fritidshems- och skolenhet finns det VFU-ansvariga som tar emot lärarstudenter och  ansvarar för att samordna VFU-frågor på respektive enhet.

Kontaktuppgifter till VFU-samordnare i kommuner och stadsdelar

Kontaktuppgifter till VFU-samordnare hittar du i VFU-portföljen.

På denna sida