Stockholms universitet logo, länk till startsida

Flera karriärvägar

Som förskollärare eller lärare utvecklas du kontinuerligt eftersom du växer med jobbet. För dig som vill, finns det möjlighet att göra större förändringar. Du kan fördjupa dig i ett ämne, läsa in fler ämnen eller välja att satsa på en mer ledande position.

Skolundervisning, lärare och en elev.
FOTO: ROLAND LUNDGREN
 

Det är naturligt att vilja utvecklas löpande. Många lärares första konkreta karriärsteg är att utvidga sina ansvarsområden på den förskola eller skola de redan arbetar på. Efter några år är tar några ett större kliv ut i karriären.

Förstelärare

Förstelärare arbetar med undervisning och med att utveckla skolans verksamhet. Utöver undervisningen kan det innebära att coacha lärare, initiera och leda projekt för att utveckla undervisningen och att vara huvudansvarig för ett ämne.

Förstelärarens uppdrag, Skolverket

Lektor

Lektor arbetar med undervisningen och kan bedriva egen forskning och kan stödja den pedagogiska verksamheten utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Andra arbetsuppgifter kan vara att hålla kontakt med lärosäten, följa aktuell forskning och vara huvudansvarig för ett ämne.

Arbeta som lektor, Skolverket

Rektor 

Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner.

Rektorsprogrammet, Skolverket

Forskarutbildning

Det finns många möjligheter att återvända till Stockholms universitet för att forska. Att licensiera tar två år och att doktorera tar fyra år.

Utbildning på forskarnivå

Handledare

Som VFU-handledare blir du en nyckelperson då lärarstudenterna ska få insikt i och kunskap om lärarens hela uppdrag i förskolan eller skolan. 

VFU-handledare

Skolutveckling

Både på förskola, skola och inom kommunen kan man arbeta med skolutveckling. Det innebär att man arbetar med att utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten i skolan. 

Skolutveckling, Skolverket

 

Livet är ett livslång lärande. Att vara lärare är ett jobb som utvecklar dig både professionellt och som människa hela tiden. Ändå kan det vara skönt att känna till att det också finns karriärvägar för dig som vill hålla dig inom yrket, men i nya roller. Stockholms universitet erbjuder allt från korta fristående kurser till längre påbyggnadsutbildningar.

Se vårt utbud av vidareutbildning

Resurscentrum för kemilärare

Kemilärarnas Resurscentrum, KRC, stödjer kemilärare i hela grundskolan och i gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning.

Se information om Kemilärarnas Resurscentrum, KRC

Flerspråkighet, språkutveckling och skolframgång

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum och arbetar för att nyanlända och flerspråkiga elever i hela skolväsendet, från barn till vuxna, ska erbjudas goda förutsättningar för att klara sina studier och därmed möjligheter att bli aktiva i samhälls- och arbetsliv. Om din förskola eller skola har behov av kompetensutveckling inom det här området kan ni vända er till Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Se information om Nationellt centrum för svenska som andraspråk

 

Som lärare har du en arbetsmarknad med enorm brist på behöriga lärare. Det finns en variation av skolformer. Ingångslönen är hög på de flesta ställen. Och du har stor valfrihet – att jobba var som helst i Sverige eller utomlands vid svenska skolor eller förskolor.

Skolformer, Skolverket

Lönestatistik för pedagoger
 

 

Få hjälp med att se vilken lärarutbildning som passar dig. 

För dig som vill bli lärare

För dig som vill vidareutbilda dig som lärare

 

Du är välkommen med dina frågor och funderingar till våra studievägledare.

Kontaktuppgifter till studievägledare som kan lärarutbildningar

 

 

På denna sida