Stockholms universitet logo, länk till startsida

Du formar vårt samhälle

I vilka sammanhang trivs du bäst? Vilka ämnen brinner du för? Dina intressen bidrar till att skapa vår gemensamma framtid.

Studerande kvinna på campus
Foto: Katja Kircher, Mostphotos

 

Välj ämne med hjärtat

Som lärarstudent får du fördjupa dig ordentligt i just dina favoritämnen. Under studietiden och som verksam lärare kommer ämnena att vara en stor del av din vardag. Välj därför de ämnen och ämneskombinationer som du kan och vill engagera dig i. Din väg till läraryrket avgörs både av vilka ämnen och åldrar du vill jobba med.

Beroende på vilka du vill undervisa så använder du dig mer eller mindre av olika egenskaper. I vissa fall är det mer fokus på ledarskap och i andra fall är det mer frågan om att förmedla ämnen. Som lärare har du möjlighet att fördjupa dig ordentligt i just dina intressen som är skolämnen.

Alla lärarutbildningar är krävande. Välj därför din utbildning med hjärtat. Du läser ämnena på samma höga akademiska nivå som de som ska bli forskare i samma ämnen. Det gör du för att kunna ha den säkerhet och trygghet i dina ämneskunskaper som du behöver i klassrummet. Din passion är den som entusiasmerar våra barn och som sedan formar vårt samhälle som vi lever i. Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet har hög vetenskaplig kvalitet och sker både på campus och ute på en förskola eller skola. 

Yngre barn

Du som vill jobba med yngre barn kan antingen bli förskollärare eller lärare i grundskolan F-3, 4-6 eller fritidslärare. Tonvikten ligger på barns utveckling och att skapa ett lustfyllt lärande.

Fokus på ämne

Som ämneslärare lär du ut de ämnen som engagerar dig mest. Du kan välja att jobba i årskurs 7-9, gymnasiet eller på en vuxenutbildning. Om du har idrott, musik eller bild som ämne kan du även jobba i grundskolan.

 

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet består av tre huvudsakliga delar:

  1. Kunskaper du behöver för att verka i skolan
    Läs mer om den Utbildningsvetenskapliga käranan, UVK
  2. Pröva och utveckla dina kunskaper och förmågor på en arbetsplats
    Läs mer om Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
  3. Fördjupning i ämnen och hur du lär ut dem (ämnesstudier)
    Se i utbildningskatalogen hur upplägget ser ut 
 

När du läser till ämneslärare i gymnasiet eller årskurs 7-9 har du stor del av utbildningen där du själv kan påverka vad du vill läsa. Bilden visar utbildningar där du kan välja dina skolämnen.

Utbildningar där du kan välja skolämnen
Utbildningar där du kan välja skolämnen.

 

 

Du kan gå på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Kungliga musikhögskolan (KMH) och Stockholms konstnärliga högskola (SKH) och läsa din andra termin vid Stockholms universitet för att bli ämneslärare. Om du är intresserad av att bli lärare inom idrott, musik och dans så gå in på högskolornas hemsidor för att se vilken ämneskombination som du är intresserad av.

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Kungliga musikhögskolan (KMH)

Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

På denna sida