Stockholms universitet logo, länk till startsida

Du får handledd praktik

Om du läser till förskollärare eller lärare får du en unik möjlighet att utveckla dina kunskaper och kompetenser i din framtida yrkesroll. Det kallas för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Lärarstudent gör sin VFU
Foto: Jens Lasthein
 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är kurser som du genomför på förskolor och skolor. Kurserna ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet i lärarutbildningen genom att det du läser i de teoretiska kurserna på universitetet omsätts i praktiken under VFU. Oavsett vilken lärarutbildning du läser så ingår VFU, som ger dig möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen. 

Du kommer få erfarenhet av och utveckla yrkets alla sidor genom att delta, utforska, observera, samtala, dokumentera, pröva, genomföra, undervisa, bedöma och utvärdera.

Tillsammans med din handledare och de övriga i lärarlaget utvecklar du successivt din egen lärarkompetens, du får svar på dina frågor och lär dig av egna och andras erfarenheter.

VFU är obligatorisk och är organiserad i VFU­-kurser, och beroende på vilket lärarprogram du vill läsa, ingår det 3 – 5 VFU­-kurser (30 hp). Verksamhetsförlagd utbildning är en av hörnstenarna i lärarutbildningarna.

Läs mer om VFU

 

VFU utomlands

Om du vill, kan du välja att göra din VFU utomlands. Stockholms universitet har flera olika avtal.

Läs mer om att göra VFU utomlands

 

Lärarstudenter berättar

Alexander gör sin VFU på Danderyds gymnasium. Han och hans handledare Caroline ger några tips inför din första VFU.

 

 

Christian är en av våra ämneslärarstudenter. Han delar med sig av sina erfarenheter från sin VFU.

 

 

På denna sida