Stockholms universitet logo, länk till startsida

Lärare behövs, du behövs

Som förskollärare och lärare gör du skillnad. Genom att nå fram till barn och unga kommer du att påverka och forma vårt framtida samhälle.

Lärare med elever på rad
Foto: Gabby Baldrocco

 

Sverige behöver dig

Många lärarstudenter vid Stockholms universitet får jobb redan innan de har avslutat sin utbildning. De jobbar inom utbildning, forskning och utveckling. Och är nöjda med sin lärarutbildning.

Se resultat ifrån alumnenkät, maj 2021

Sverige behöver ännu fler lärare. Kunskap och utbildning är de viktigaste förutsättningarna för att bygga upp ekonomin och vårt samhälle långsiktigt. Att skolan fungerar är en förutsättning för vår demokrati.

Skolverket tog fram en prognos 2019, som visar att cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare kommer att saknas år 2033. Vem ska utbilda framtidens sjuksköterskor, ingenjörer och poliser om det inte finns lärare? Lärarbristen påverkar hela vårt samhälle. Vårt samhälle behöver dig.

Se rapporten från Skolverket, Lärarprognos 2019


 

Skolan engagerar

Utbildning är ständigt aktuellt i samhällsdebatten. Det finns ett stort intresse för läraren och lärarens undervisning. Lärarna har fått ökat ansvar under åren och vikten av hög kompetens inom läraryrket har också ökat. Många är engagerade och tycker till om lärarens roll och om skolan.

Eftersom utbildning är en politisk angelägenhet förändras skolan i takt med politiska beslut, vilket kan få konsekvenser för lärares arbete. Det kan därför vara tufft att vara lärare. En del lärare väljer att själva vara aktiva i media eller på andra sätt delaktiga i den aktuella samhällsdebatten.

En hel del forskning bedrivs inom undervisning, lärande och utbildning. Se aktuella nyheter kring forskningen inom skola och utbildning som finns vid Stockholms universitet.

Aktuellt inom skola och utbildning


 

Allt börjar med en bra lärare

En riktigt bra lärare som ser dig som individ och kan lyfta fram det du är bra på kan verkligen vara avgörande för ditt livsval.

Det betyder inte alltid att varje lärare är bra för alla. Vi är alla individer och vi behöver olika saker. Det är också eleverna i skolan. Därför är sannolikheten stor att just du kommer att bli någons viktigaste lärare, och den som inspirerat någon till ett särskilt yrkesval.

Till artikeln: Det är så roligt att vara förskollärare och lärare


 

Du är viktig

Varje person som väljer att läsa till, och jobba som, lärare är viktig. Stockholms universitet är mån om att ge dig den bästa starten på din väg mot yrket.  Det börjar med dig. Det är angeläget att läraryrket ska kännas rätt för dig. Och det är viktigt att du väljer en inriktning som passar dig.

Tänk igenom vilka åldrar du vill jobba med innan du söker till förskollärare eller lärare. Välj en utbildning med de ämnen som du är intresserad av och fundera på vad du trivs med.

Du väljer ett yrke som du kan jobba och trivas med hela livet. Som förskollärare och lärare kan du känna att du utvecklas varje dag.

Du fördjupar dina intressen. Och formar vår framtid

 


 

Lärarutbildningar 

Våra lärarutbildningar gör dig till ledare, expert och superpedagog. Som förskollärare och lärare förbereder du dina elever för ett liv i samhället. Se vilken av våra lärarutbildningar som skulle kunna passa dig. Hitta din lärarutbildning.

För dig som vill bli lärare

För dig som vill vidareutbilda dig som lärare

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet har hög vetenskaplig kvalitet med nära koppling till aktuell forskning. Gemensamt för våra lärarutbildningar är att du både har teori och praktik.

Ämneskunskaper
Som lärare har du möjlighet att fördjupa dig ordentligt i dina intressen som är skolämnen. Du läser ämnena på samma höga akademiska nivå som de som ska bli forskare i samma ämnen. 

Gedigna ämnesstudier

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK

Oavsett hur gamla dina elever kommer att vara så behöver du ha verktyg och yrkeskompetens. Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. 

Gemensamma delar för alla förskollärare och lärare, den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
Verksamhetsförlagd utbildning är en av hörnstenarna i lärarutbildningarna. På din VFU är du på en förskola eller en skola. Under din VFU knyts teori och praktik ihop för att du ska få möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU

På lärarutbildningsguiden hittar du din väg till läraryrket oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet.

Till Studera.nu

When you are lärare

Att vara lärare kan vara kreativt, omväxlande, meningsfullt, fantastiskt och utmanande. Stockholms stad vill visa det genom drama och humor i film och fördjupande samtal i poddar. Titta på webbserien, lyssna på poddarna och ta del av informationen om hur det är att jobba som lärare. Dela och delta!

Till Stockholms stads webb, When you are lärare

 

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet har hög vetenskaplig kvalitet. När du är klar med din lärarutbildning så blir du behörig lärare. Då kan du relativt lätt hitta ditt drömjobb med en bra ingångslön eftersom det råder stor brist på behöriga lärare.

Lönestatistik för pedagoger

Flera vägar till behörighet

På denna sida