Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kemiläraren som brinner för integrationsarbete

Anders Hansson påbörjar nu sitt tjugofemte läsår som gymnasielärare inom kemiämnen. Sin gedigna erfarenhet av att lära ut naturvetenskapliga ämnen får han även utlopp för i de integrationsprojekt för ungdomar som han är engagerad i: "Det känns helt rätt att försöka ge tillbaka där det behövs bäst".

Anders Hansson

Anders Hansson är inte bara utbildad gymnasielärare, utan han började sin studiebana vid Karolinska Institutet (KI) på 1970-talet där han utbildade sig till läkare och senare också avlade en doktorsexamen i medicin. Han arbetade som docent men kände sig inte tillräckligt tävlingsinriktad för nästa karriärsteg.

– Jag hade under större delen av min tid på KI, nämligen 1977–1997, försörjt mig som lärare i olika aspekter av den medicinska kemin, och verkligen älskat det, och med cirka 3000 akademiska undervisningstimmar i ryggen var gymnasieundervisning ett naturligt val. Jag har aldrig ångrat denna omkastade karriär.

Efter många år på KI sadlade Anders alltså om till att bli gymnasielärare och firar i år 25-årsjubileum inom yrket. Sin lärarutbildning har han främst fått från Stockholms universitet.

– Gymnasiet och studierna med samtidig gymnasielärartjänst på heltid var som en resa i bilen jämfört med alla aktiviteter jag var inblandad i på KI. Rena ämneskurser på SU, matematik, kemi, fysik och geologi, utöver vad som ingått i mina examina har alltid känts seriösa och nyttiga för mig som tidigare fördjupat mig i de medicinskt tillämpade vetenskaperna.

I dag undervisar Anders i kemiämnen och specialiseringskurser i kemi och biologi på Rudbeck gymnasium i Sollentuna, en med hans ord ”välordnad gymnasieskola”. 

– Där gör jag också nytta, men ibland undrade jag var den sporrande utmaningen fanns. När jag arbetar med naturvetenskap och matematik i utsatta områden känner jag verkligen att jag kan göra nytta.


 

Integration med hjälp av naturvetenskap

Åren 2014–2018 och 2020 organiserade Anders och var volontär i Kemistugan, en ideell läxhjälp främst riktad mot kemi för gymnasieelever bosatta i Tensta. 2017 arrangerade han även en sommarskolvecka i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien. Åtta elever deltog från gymnasieskolans naturvetenskapliga program, och åtta språkintroduktionselever med naturvetenskapsintresse. Nu planerar han en liknande sommarskolvecka 2022 med ämnesfokus på kriminalteknik. 

– Allt detta har fått mig att bli mer och mer intresserad av naturvetenskapliga studier som en inkörsport till äkta integration. Nu vill jag starta en bredare Läxhjälp Tensta med fokus på kemi, biologi, fysik, naturkunskap och matematik. Precis som i Kemistugan ska volontärerna också vara beredda på att hjälpa till med det svenska språket och med råd om studieteknik i alla kurser. Ingen kan vara så bred på egen hand, men man får hjälpas åt. Vi behöver volontärer med olika kunskapsprofil och med god hand med ungdomar – det är inte mer som behövs. 

Anders vill särskilt tipsa blivande lärare att engagera sig i en verksamhet som Läxhjälp Tensta, för att rusta sig inför sitt framtida yrkesliv.

– 10 000 timmar kan göra en mästare av en nybörjare – det gäller i alla mänskliga verksamheter. Öva, utvärdera, gör fel och rätta till, gör rätt och sov gott den natten. Pröva dina krafter i olika kontexter och med olika metoder. 

Om man räknar in undervisningen han bedrev vid Karolinska Institutet har Anders varit kemilärare i 43 år, något han ser som en otrolig förmån.

– Jag har fått läsa på högskolor motsvarande drygt fjorton heltidsår på skattebetalarnas bekostnad. Det känns helt rätt att försöka ge tillbaka där det behövs bäst. Bland ungdomar i utsatta områden finns naturligtvis både ess och lankor rent ämnesmässigt, men det finns en vilja och ett driv, och det smittar.

Om du vill veta mer eller anmäla intresse till Läxhjälp Tensta kan du höra av dig till Anders Hansson. Som volontär jobbar du ett par timmar under en vardagkväll då och då, preliminärt onsdagar kl. 18–20. Du behöver även skaffa ett utdrag ur belastningsregistret för skola.

 

Kontakt

Alumnverksamheten: alumn@su.se

På denna sida