Stockholms universitet logo, länk till startsida

Margareta Wahlström: ”Tveka inte att säga ja”

Efter att ha arbetat utomlands under närmare fyrtio år, bland annat på toppositioner inom FN, valde Margareta Wahlström att fortsätta yrkeskarriären i Sverige, som ordförande för Svenska Röda Korset.

Berättelsen börjar i Boden. Under ungdomsåren på sextiotalet var det ”Vietnam och världen” som engagerade Margareta Wahlström. I hennes familj  hade ingen tidigare fortsatt till högre studier så Margareta Wahlström blev banbrytande när hon bestämde sig för att studera vidare efter gymnasiet.

Hon ville inte till ett av de gamla lärosätena i Lund eller Uppsala, och Umeå ansåg hon inte var tillräckligt långt bort. Valet föll på Stockholms universitet där hon främst kom att studera samhällsvetenskapliga ämnen som statsvetenskap, ekonomisk historia och socialantropologi, men även språk – franska och spanska. Det universitet som mötte henne var även inne i en pionjärstid, nyutflyttat till Frescati med stora glänsande byggnader, om än utan tunnelbanan.

– Valet av ämnen styrdes av att jag ville förstå världen. De ämnen jag valde kom sedan även att påverka mitt yrkesliv.

 

Värdefulla erfarenheter från Vietnam

Studierna tog längre tid än beräknat då Margaretha Wahlström gjorde en hel del vid sidan om. Första jobbet efter studierna blev i ett biståndsprojekt i Sydamerika. Det kanske inte var drömjobbet, men lärorikt och gav en viktig erfarenhet Margareta Wahlström burit med sig genom livet – tveka inte att säga ja!

Ja, var även svaret när hon strax efter fick erbjudande att åka till Vietnam och arbeta med biståndsfrågor, bland annat kring uppbyggandet av pappersbruket Bai Bang och landets vägsystem. Här kom Margareta Wahlström att träffa många vietnameser som arbetade för att bygga upp sitt land.

– Det var i Vietnam mitt sätt att se på världen formades. Jag såg människors enorma förmåga att resa sig, hålla ut och växa trots en katastrof såsom ett långt och destruktivt krig.

 

Påbörjade doktorsavhandling

Nästa steg i karriären var grannlandet Kambodja och FN:s flyktingorganisation UNHCR. Uppdraget var främst att åka runt för att tala med lokalbefolkningen och därigenom bedöma säkerhetssituationen i landet. Efter kortare uppdrag i Thailand bestämde sig Margareta Wahlström för att återvända till Sverige och det akademiska livet. Hon påbörjade en doktorsavhandling i ekonomisk historia vid Stockholms universitet om landsbygdsutveckling. Men den stora världen och insatserna i fält lockade mer.

– Jag stod inte ut med att sitta i biblioteket och forska när det var helt tyst runt omkring mig.

Margareta Wahlström Foto: Per Larsson
Margareta Wahlström Foto: Per Larsson

Nästa anhalt blev Svenska Röda Korset och en tjänst som handläggare för södra Afrika. Det här var de sista åren med apartheid i Sydafrika och en spännande tid, berättar Margareta Wahlström som sedan fortsatte att jobba med södra Afrika på Internationella Röda Korset i Genève. Och åter igen åkte hon ut i fält, först Angola och sedan Kambodja.

 

Ansvarig för Röda Korsets operationer

Åter i Genève blev Margareta Wahlström befordrad till en av de högsta posterna inom Internationella Röda Korset, som operationell chef. Det innebar att hon hade ansvaret för alla Röda Korsets pågående operationer i konfliktutsatta och naturkatastrofhärjade länder. Det var 90-tal och listan med länder i krig och nöd var lång – Kongo, Somalia, Irak och det sönderfallande Jugoslavien var några. För att nå framgång krävdes en väl fungerande egen organisation (med såväl anställda som volontärer) och nära samarbete med de nationella Röda kors- och halvmåne-föreningarna som finns i varje land men även kontakter med regeringar, FN och andra internationella organisationer.

Efter att ha sagt upp sig för att åter kunna jobba i fält, denna gång en kort period som konsult, önskade Margareta Wahlström arbeta i Afghanistan. Så blev det och då som ansvarig för det humanitära och utvecklingssamordnande stödet till Afghanistan som en del av en civil FN-operation för att stödja återuppbyggnaden av landet.
– Det var ett och ett halvt år som var mycket hoppfullt med en positiv utveckling. Sedan kom tecken på att säkerhetsläget i landet började förändras.

 

”Sedan efterträddes jag av Bill Clinton”

Strax efter att hon påbörjat en chefstjänst på FN:s kontor för koordinering av humanitära frågor (UNOCHA) i New York inträffade tsunamin i Sydostasien. FN utsåg Margareta Wahlström till koordinator för FN:s insatser i området som gav stöd till de drabbade områdena och länderna.

– Sedan efterträddes jag av USA:s förre president, Bill Clinton, säger hon skämtsamt. Den förre presidenten fick FN:s generalsekreterares uppdrag att samordna återuppbyggnadsstödet  efter den katastrofala tsunamin. Dessutom var det viktigt att bibehålla världens uppmärksamhet på tsunamins förstörelse och vad som kunde göras för att förhindra sådan förstörelse i framtiden. Bill Clinton var en stark profil för detta.

 

FN lyfte förebyggande frågor

Efter att under 15 års tid arbetat med att hantera följderna av katastrofer bestämde sig Margareta Wahlström för att hon ville jobba med att förebygga katastrofer och att minska verkningarna av dem. De förebyggande frågorna hade genom åren haft en undanskymd roll inom FN men mot bakgrund av tsunamin hade nu dessa frågor hamnat högre på agendan.

Margareta Wahlström blev 2009 chef för det lilla FN-kontor som arbetade med det förbyggande arbetet. Ett sätt att höja profilen på de förebyggande frågorna var att FN utnämnde Margareta Wahlström till  ”Special Representative of the UN Secretary General for Disaster Risk Reduction”  – vilket bland annat skulle göra det det lättare att få till möten med stats- och regeringschefer kring dessa frågor. År 2015 antog FN även ett ramverk kring riskförebyggande åtgärder, Sendai-ramverket. En framgång i detta arbete är en tydligare koppling av faktorer som klimatförändring, katastrofer och riskförebyggande.

 

Tillbaka till Sverige och Röda Korset

År 2017 skulle Svenska Röda Korset välja en ny ordförande. Margareta Wahlström blev tillfrågad om hon ville kandidera. Hon svarade ja och vid 67 års ålder blev det ett nytt steg i karriären. Det är ett heltidsåtagande med såväl nationellt som internationella arbete. Högt på dagordningen står frågor om flyktingar och krisberedskap – under förra sommarens skogsbränder hade Röda Korset en ledande roll i insatserna.
– Det är jättespännande att arbeta med den lokala delen av organisationen. I morgon ska jag till exempel besök Älghultskretsen i Småland.

Vad driver dig att fortsätta arbeta?

– Mitt jobb är inte ett jobb. Det handlar om frågor jag är intresserad av som att minska människors lidande samt att förbättra system. Och att se ett bra team som arbetar vid en katastrof är fantastiskt!

Vilket råd har du till studenter och nyutexaminerade som vill ut i världen och arbeta?

– Leta inte efter det perfekta jobbet från början. Våga hoppa på olika saker.
I de flesta rekryteringssituationer tittar man på personernas praktiska erfarenheter och värderar hur personen kan hantera olika situationer, fortsätter hon. Och för den som vill arbeta inom FN är det bra att lära känna organisationen ute i fält, och få kolleger som kan rekommendera dig.
– Ge inte upp sugen! Det finns flera sätt att nå de mål du vill uppnå.

På denna sida