Stockholms universitet logo, länk till startsida

Väderentreprenör och klimatupplysare

Kappseglingar, katastrofobligationer, militära bergrum och tv-studior. Martin Hedbergs meteorologiutbildning har lett honom in på många spår. Nu är fokus på att upplysa om klimatförändringarna.

Vädret intresserar alla och meteorologi är ett ämne som kan ha många tillämpningar, för den som ser möjligheterna. Det har Martin Hedberg gjort och därmed skapat en spännande yrkeskarriär.

Som barn bestämde han sig för att bli ingenjör eller fysiker och började därför läsa på KTH. Det blev avbrott i studierna för att göra lumpen i armén. En kompis pappa jobbade på isbrytare och den vägen fick han tips om att det går att bli militärmeteorolog. Martin Hedberg sökte och blev antagen till utbildningen inom flygvapnet.

Martin Hedberg Foto: Per Larsson
Martin Hedberg Foto: Per Larsson

För att kunna bli meteorolog inom militären krävdes även en akademisk utbildning. Martin Hedberg läste därför fysiklinjen vid Stockholms universitet med inriktning mot meteorologi (ett år matematik, ett år fysik och två år meteorologi). Första anställningen som officer blev vid flygflottiljen i Östersund och därefter vid Försvarsmaktens vädercentral. Där försåg han även marinen, armén och svenska utlandsengagemang, till exempel uppdrag för FN, med väderprognoser.

 

Rekordsegling över Atlanten

Under det sena 1990-talet började Martin Hedberg att på fritiden göra väderprognoser åt olika sportutövare. 1997 fick han en förfrågan om att delta som meteorolog på kappseglingsbåten Nicorette som skulle slå världsrekord i snabbsegling över Atlanten (sträckan New York – Lands end, England). Martin tackade ja och Nicorette slog det gamla rekordet från 1905, den nya tiden blev 11 dygn, 13 timmar och 22 minuter.

För Martin Hedberg blev det tydligt att det fanns en stor efterfrågan på specialprognoser till exempel för seglare, extremsportare och äventyrare.
– Det blir så tydligt om du gör rätt eller fel med dessa prognoser. För att kunna leverera bra prognoser behöver du givetvis förstå vädret och hur det kan utvecklas, men också ha en god förståelse för hur vädret påverkar, skapar möjligheter och begränsar verksamhet och utövarna som man gör prognoser för. Ju mer man kan om sporten och ju närmare man kommer utövarna, desto bättre prognoser kan man leverera.

 

Välbekant ansikte på tv

Vid den här tiden blev Martin Hedberg även tillfrågad om han ville frilansa som meteorolog på SVT. Han tog jobbet och blev ett välbekant ansikte som väderpresentatör i Rapport och Aktuellt. Att presentera väder i tv har dock sina utmaningar. Det är kort om tid, hela landet måste täckas och det ska vara en mycket övergripande bild som ges – det är ytterligare en utmaning, att gå från detaljer och gott om tid till översiktlighet och pedagogisk framställning. Detta bekräftade än mer den bild han hade av att det finns ett stort behov av specialprognoser. Han startade eget företag där specialprognoser för olika verksamheter var en viktig del.

 

Satsade på katastrofobligationer

Martin Hedberg kom även att intressera sig för så kallade väderderivat, ett finansiellt instrument för att minska den ekonomiska risken för till exempel investerare och arrangörer av väderberoende aktiviteter, och för katastrofförsäkringar. Martin Hedberg var med och grundade Entropics, en kapitalförvaltare som arbetar med katastrofobligationer, ”CAT bonds”, där han är chefsmeteorolog. Katastrofobligationer är värdepapper som skapar förutsättningar att erbjuda försäkringsskydd mot naturkatastrofer samtidigt som det ger en riskjusterad avkastning för investerare. Så länge en fördefinierad naturkatastrof inte inträffar som ”triggar” obligationen så får investerarna avkastning på sitt kapital. Men inträffar till exempel en tillräckligt kraftig orkan i ett speciellt område så används investeringen för återuppbyggnad av samhället som drabbas. Katastrofobligationer återkopplar också aspekter av klimatförändringar till investerare, myndigheter och samhälle.

 

Utvecklade ny vädertjänst

I början av 2000-talet var Martin Hedberg inblandad i utvecklingen av en vädertjänst för allmänheten med SMS och WAP för mobiltelefoner, innan det fanns smartphones och som var en föregångare till dagens väderappar. Ett holländskt väderföretag anlitade Martin Hedberg för att komma in på den svenska marknaden för väderprognoser. Då gjorde Martin prognoser för energibolag.

– Alla inser att vind- och solenergi är väderberoende, men även vattenkraft och fjärrvärme påverkas till exempel eftersom vädret påverkar snösmältningen. Vädret påverkar också behovet av energi, något som är väldigt tydligt för fjärrvärmebolag som måste producera och distribuera värmen flera timmar innan den kommer att användas.

 

Föreläser om klimatförändringar

Tillsammans med tv-profilen John Pohlman, som nyligen gått i pension, började Martin Hedberg att föreläsa om klimatförändringar för allmänhet och skolungdomar. De två tidigare tv-meteorologerna anlitades även av vädertjänsten Klart.se för att blogga om väder och svara på frågor från besökare.
– Det finns ett stort behov av att förklara vetenskaplig kunskap så att allmänhet och beslutsfattare kan ta den till sig.

I arbetet med att tillgängliggöra och förklara forskningsresultaten har Martin Hedberg nytta av tiden som tv-meteorolog. Där fick han lära sig att paketera information och delar nu med sig av sina kommunikationsfärdigheter till forskare.

 

Ny bok om extremväder

Martin Hedberg hinner även med annat. I september kommer boken Extremt väder ut. Han har skrivit texterna till de storslagna bilderna från extrema väderhändelser. Martin Hedberg är också drivande i att föra ut vetenskapssamhällets kunskaper om klimatförändringarna. Han var bland annat den som skrev och samordnade uppropet bland svenska klimatforskare i Dagens Nyheter i våras där de krävde att beslutsfattare ska agera utifrån den samlade klimatforskningen.

Martin Hedberg är en av personerna bakom ”Researchers Desk”. Det är ett nätverk av klimatforskare som vill sprida kunskap om vad klimatforskningen säger och vad vi kan göra för att dämpa och anpassa oss till förändringar av klimat- och ekosystem.
– Det finns oerhört mycket kunskap om klimatet. Det är då viktigt att vi forskare och experter finns tillgängliga så allmänheten kan hitta till denna kunskap. Greta Thunberg säger ´Lyssna på forskarna!´. Då måste även forskarna kunna kommunicera sin kunskap och finnas i rätt sammanhang, säger Martin Hedberg.

Varför ska man läsa meteorologi?

– Det ger många inblickar i vardagsfysiken. Vädret utgör även en stor kontaktyta mellan vetenskap, ekosystem och våra samhällen. Det kan även vara en plattform för andra yrken, till exempel för att arbeta med medicinska följder av extremväder som på energibolag och sjukhus.

Vilka råd har du till en student som ska ut i arbetslivet?

– Var nyfiken. Våga kliva på annorlunda saker. Hitta gärna en udda kombination av ämnen så får du en kompetens ingen annan har.

På denna sida