Stockholms universitet logo, länk till startsida

Civis-kurser

Nu finns möjlighet till kortare utlandsvistelse genom Civis.

Vill du få utlandserfarenhet, men inte vara borta en hel termin? CIVIS-alliansen, som Stockholms universitet deltar i, erbjuder flera kurser för studenter som vill läsa en kort kurs på ett eller flera partneruniversitet i Europa.

 

Kurserna

  • är avgiftsfria för Civis-studenter (med några undantag för avgiftsbetalande studenter)
  • ger möjlighet att ansöka om finansiering för resan och boendet (söks via hemuniversitetet)

Hitta information om kurserna och anmälan här:

Civis-kurser

Alla studenter som blivit antagna till en Civis-kurs ska fylla i ett onlineformulär som tillhandahålls av Studentavdelningen. Detta gäller både för kurser som ges fysiskt på plats i värdlandet och där ett stipendium ska sökas, samt för onlinekurser/kurser med blandat format.

Grundvillkoren för att kunna delta i Civis-kurser och få ett stipendium är att du är registrerad och aktiv student vid Stockholms universitet, med syfte att ta ut en examen. Detta gäller vid ansökningstillfället till kursen, stipendieansökan samt under kursens gång. Studenter som tar emot andra stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet under samma period är inte berättiga att få ett Civis-stipendium samtidigt. 

Du ansöker direkt till anordnande universitetet. Urvalet och antagningen görs av kursansvariga.

Information om ansökningsprocessen hittar du på respektive webbsida:

Civis-kurser 

Studenter som deltar i en poänggivande kurs täcks av försäkringen Student-UT genom Kammarkollegiet. Läs mer om försäkringen Student UT här

Studenter som deltar i icke-poänggivande kurser är inte registrerad i Ladok och täcks därmed inte av försäkringen Student-UT. Studenterna måste teckna en egen försäkring. Försäkringsintyg måste laddas upp i ansökningsformuläret för stipendiet. 

Samtliga studenter ska se till att ha med sig det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC).

När du har blivit antagen till en Civis-kurs kan du ansöka för ett stipendium som ska täcka bland annat hotell och resekostnader. Stipendiet baseras på vart du åker och på antalet dagar du är borta. Notera att du endast är berättigad till stipendium för de dagar du fysiskt befinner dig på plats i värdlandet. Dagar du läser på distans från Sverige eller ett annat land är inte stipendiegrundande. Stipendiet består av två olika schablonbelopp:

BELOPP 1:
För hotell och traktamente tilldelas ett schablonbelopp enligt tabell. Stipendiet baseras på antalet dagar du är borta plus en resdag innan och en resdag efter i direktanslutning till mobiliteten. 

Individual support per day (in Euro)

Country Greece Germany Belgium France and Italy Spain Romania
Amount 71 58 65 66 61 54

 

BELOPP 2:
Resebidraget bestäms av resans längd (fågelvägen), vilket räknas ut med hjälp av verktyget Distance calculator:

Distance Calculator

I Distance calculator skriver du in din avreseort och därefter destinationen. Avståndet som räknas ut är det som du använder för att läsa tabellen (dvs. du mäter enkel väg, men avståndsbeloppet inkluderar tur och retur).
 

Travel distance Amount
Between 10 and 99 km 20 EUR per participant
Between 100 and 499 km 180 EUR per participant
Between 500 and 1999 km 275 EUR per participant
Between 2000 and 2999 km 360 EUR per participant
Between 3000 and 3999 km 530 EUR per participant
Between 4000 and 7999 km 820 EUR per participant

 

Studenter som har blivit antagna till en Civis-kurs kommer att bli kontaktade av Studentavdelningen med ansökningsinformation för stipendiet.

Heminstitutionen eller Studentavdelningen ska efter mobiliteten tillgodoräkna och/eller erkänna kursdeltagande via Anteckning i Ladok. När du avslutat kursen och fått ditt Certificate of Attendance ska du ansöka om att få den tillgodoräknad/erkänd vid Stockholms universitet.

Se mer information om tillgodoräknande här

Kontakta din heminstitution eller Studentavdelningen för information och instruktioner.

Studieavgift

CIVIS-kurser (fysiska eller virtuella kurser) som kan tillgodoräknas inom ditt studieprogram vid Stockholms universitet är kostnadsfria. 

CIVIS-kurser (fysiska eller virtuella kurser) som inte kan tillgodoräknas inom ditt program måste betalas. CIVIS-kursen beräknas individuellt. 
Kontakta civismobility@su.se i god tid för mer information.

Uppehållstillstånd

Det är en bra idé att kontakta Migrationsverket angående din specifika situation för att se hur deltagandet i CIVIS-kursen kan påverka ditt uppehållstillstånd i Sverige.
För mer information kontakta: Migrationsverket.
 

 

Frågor?

Kontakta: erasmusutbyte@su.se

På denna sida