Stockholms universitet logo, länk till startsida

UNICA Student Conference

UNICA arrangerar vartannat år en internationell studentkonferens om högre utbildning i Europa: UNICA Student Conference. En studentdelegation från Stockholms universitet brukar delta i studentkonferensen.

UNICA (Universities in the Capitals of Europe) är ett nätverk som samlar Europas huvudstadsuniversitet, totalt 51 universitet i 37 europeiska huvudstäder. UNICA:s roll är utveckla akademisk excellens, integration och samarbete mellan medlemsuniversiteten. 

Mer information om UNICA

 

UNICA Student Conference 2021

UNICA arrangerar vartannat år en internationell studentkonferens om högre utbildning i Europa: UNICA Student Conference. En studentdelegation från Stockholms universitet brukar delta i studentkonferensen och deltagandet samordnas av Studentavdelningen. Hittills har tio studenter från Stockholms universitet fått möjlighet att följa med till varje konferens. 2021 ges konferensen online.

Nästa utlysning för UNICA Student Conference 2021: 

Ansökningsdeadline var 20 mars 2021.

Nästa studentkonferens, 10th UNICA Student Conference ”Your University in the post COVID-19 capital city!”, sker online 18 - 21 juli 2021 arrangerat av Nova University i Lissabon.

Mer information om programmet finns här: UNICA Student Conference

Frågor?

Kontakt: Johanna Wiklund, Studentavdelningen, johanna.wiklund@su.se

På denna sida