Stockholms universitet logo, länk till startsida

Checklista för utresande Erasmusstudenter med funktionsnedsättning

Ska du studera utomlands och har en funktionsnedsättning? Här har vi gjort en checklista med saker som är bra och viktiga att tänka på inför utbytet.

 

Inför utbytet

Planera dina utlandsstudier i god tid.

Informera utbyteskoordinatorn på din institution om din funktionsnedsättning så att hen kan kontakta partneruniversitetet och se vilket stöd de kan erbjuda. 

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Etablera kontakt med samordnare för studenter med funktionsnedsättning: studentstod@su.se

  • Berätta om dina studieplaner.
  • Beskriv vad du har för funktionsnedsättning och hur den påverkar din studiesituation.
  • Beskriv detaljerat vilka former av stöd du har för närvarande – både i studierna och på fritiden. 
  • Medtag dokumentation från logoped, läkare eller motsvarande, som styrker och beskriver din varaktiga funktionsnedsättning. (Dokumentationen är ett krav för att få stöd). 

Om samordnaren bedömer att din varaktiga funktionsnedsättning medför extra kostnader finns det möjlighet att ansöka om utökat Erasmusmedel för att täcka kostnaderna under ditt utbyte. 

Kontakta Erasmusansvarig genom e-post och berätta att du önskar ansöka om utökat Erasmusmedel: erasmusutbyte@su.se

Du har själv ansvar för att ordna annat stöd som du kan ha behov av, t.ex. ledsagning, transporter, sjukgymnastik, psykolog, rullstol eller personlig dator med anpassade program. 


 

Läkarkontakt

Ta med läkarintyg eller motsvarande som styrker din funktionsnedsättning. Intyget ska vara på engelska. 

Vid behov av läkarkontakt: ordna med läkarkontakt på den ort där du ska studera. 

Om du planerar att ta med stora mängder medicin, be din läkare om ett intyg som styrker att läkemedlet är för privat bruk. Kontrollera även vilka ut- och införselregler som gäller i Sverige och det land du ska till. 


 

Boende

Om det finns behov av anpassning av bostaden – uppge det vid ansökan (du ansöker själv). 

Ta reda på om bostaden är anpassad efter dina behov. 

Om det behövs, ta reda på om det finns någon som kan möta dig på flygplatsen och följa med till din bostad. 


 

Försäkring

Du är per automatik försäkrad genom Kammarkollegiet "Student UT". Läs igenom försäkringsvillkoren och gör en bedömning om du behöver teckna en kompletterande försäkring. 

Kammarkollegiets försäkring Student UT

Om du inte redan har ett, beställ EU:s sjukförsäkringskort på www.forsakringskassan.se

 

 

 

Kontakt

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

E-post: studentstod@su.se

Erasmusansvarig

E-post: erasmusutbyte@su.se

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

På denna sida