Stockholms universitet logo, länk till startsida

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter på grund och avancerad nivå. Programmet syftar till att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer. Det finansieras av Sida och administreras av Universitets- och högskolerådet.

Som namnet antyder består programmet av två delar – Linnaeus och Palme. Den första delen, Linnaeus, representerar svenska lärare och studenter medan Palme står för lärare och studenter i samarbetsländerna. Studentutbytet ska ge studenter från Sverige och utvecklingsländer en meriterande akademisk grundutbildning, en internationell erfarenhet och förståelse för andra kulturer.

Utbytet gäller heltidsstudier på kurser inom den ordinarie universitetsutbildningen och omfattar 12-20 veckor, inklusive resdagar. Det är tillåtet att använda upp till två veckor av utbytet till introduktions- eller språkutbildning vid partneruniversitetet. Studierna ska tillgodoräknas efter hemkomst. Studenterna ska ha minst ett års högskolestudier före avresan.


 

Stipendium för studenter

Grundbidraget för studenter utresande från Sverige är 20 000 kronor för tio veckor. Därefter ökar grundbidraget med 850 kronor per vecka. Det maximala bidraget för ett studentutbyte är 45 500 kronor för 40 veckors studier.

Stipendiet är inte avsett att täcka alla utgifter under tiden utomlands, utan behöver kompletteras med till exempel studiemedel från CSN.


 

Ansök via din institution

På Stockholms universitet handläggs programmet på respektive institution som har blivit beviljad stipendier av Universitets- och högskolerådet. Det betyder att du som student ansöker till programmet via din institution. 

Du hittar kontaktuppgift till din institution här

Mer information om programmet inklusive förteckning över beviljade medel finner du här

På denna sida