Stockholms universitet logo, länk till startsida

north2north - utbytesplats med stipendium

north2north är ett nätverk inom University of the Arctic där universitet och högskolor som ligger runt polcirkeln samarbetar.

For more information in English, click here

Studentutbytesprogrammet north2north erbjuder stipendier och studieplatser för en eller två terminer på ett av programmets partnerlärosäten i USA (Alaska), Kanada, Island, Finland och Norge. För de som åker genom north2north finns möjlighet att samtidigt ansöka om ett stipendium från Svenska institutet.

Utbytesplatser kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde, men studenter som läser kurser med betoning på den nordliga och arktiska regionen prioriteras. 

Informationstillfällen om utlandsstudier

Här finns aktuell information om utbyten och fältstudier med anledning av coronaviruset:

Coronavirus - Information till studenter om utbyte/Minor Field Studies (MFS)

 

Studenter kan ansöka till alla universitet inom north2north-programmet. De nordamerikanska lärosätena som deltar i north2north avsätter varje år ett antal platser (tuition fee waivers), vilket innebär att man som student inte betalar någon studieavgift. Se mer information under avsnittet ”Studieplatser vid ett nordamerikanskt lärosäte”.

Läs mer om north2north inom nätverket "University of the Arctics" här

I din ansökan till north2north kan du välja upp till tre universitet som du ska lista i rangordningen första-, andra- och tredjehandsval.

Deltagande universitet inom north2north (utom Danmark)

Avgiftsbefriade platser på ett nordamerikanskt lärosäte

Avgiftsbefriade studieplatser (tuition fee waiver) på en termin vid ett nordamerikanskt lärosäte i Kanada och USA (Alaska) är garanterade och fördelas bland de sökande från de fyra svenska lärosäten som deltar i north2north-programmet. Studenter från Stockholms universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Luleå Tekniska universitet konkurrerar om platserna.

Vilka avgiftsbefriade studieplatser som finns varierar varje år och uppdateras efter notifieringar från north2north-nätverket. 

north2north studieplatser 2022/23 (380 Kb) (uppdaterad 16 december 2021)

För jämförelse med platser tidigare år:  north2north studieplatser 2021-22 (442 Kb)

 

Stockholms universitet kan dela ut max 5 stipendier per ansökningsomgång. Summan från Svenska institutet varierar från år till år och har tidigare legat på cirka 19 000 SEK per student. north2north-programmet prioriterar samarbete med nordamerikanska lärosäten, och studenter som läser kurser med betoning på den nordliga och arktiska regionen. Lärosätet kan dock bevilja stipendier till alla länder (med mindre bidrag). Stipendier delas ut enligt urvalslista.

Obs: Stipendiet är inte garanterat. Stockholms universitet kan dela ut platser till partneruniversitet utan stipendium, detta beror på hur mycket medel Stockholms universitet beviljas och hur många studenter som åker totalt (om fler än fem). 

 

För att vara behörig att ansöka om en utbytesplats via north2north måste du uppfylla nedan behörighetskrav (både behörighetskrav för centrala avtal och nätverk samt särskilda behörighetskrav för north2north-programmet). 

Behörighetskrav för centrala avtal och nätverk

Behörighetskrav för centrala avtal och nätverk
 

Särskilda behörighetskrav för north2north-programmet

  • Studera på grund- eller avancerad nivå.
  • Ha genomfört ett år (60 högskolepoäng) av din utbildning innan avresa.
  • Göra ett utbyte som är 3–10 månader (1-2 terminer).
  • Skriva en reserapport när du kommer hem som beskriver dina erfarenheter från utlandsvistelsen.
 

Ansökan inom det ämnesövergripande nätverket north2north görs en gång per år, se nedan datum. Vilka avgiftsbefriade studieplatser som finns varierar varje år. 

north2north (n2n)

Utbytesperiod

Ansökningssperiod

Hösttermin, läsår eller vårtermin  1 dec – 15 jan

OBS! Deadline för utlysningen är kl. 23:59. 

Ansökan skrivs på engelska. Fyll i ansökningsformuläret i Stockholms universitets utbytesportal:

Länk till ansökan

Ansökningsformuläret är endast öppet under ansökningsperioden. Du loggar in i utbytesportalen med ditt SU-id och kan spara och återkomma till din påbörjade ansökan hur många gånger du vill under ansökningsperioden. Om du har problem med portalen, vänligen ta en skärmbild på sidan och skicka det till studentutbyte@su.se.
I din ansökan till north2north-programmet kan du välja upp till tre universitet som du ska lista i ordningen första-, andra- och tredjehandsval.

Bilagor som ska bifogas i din north2north ansökan:

  • Personligt motivationsbrev på Engelska. Brevet får omfatta högst (1) A-4 sida. Brevet ska vara riktat till Stockholms universitet, inte till det utländska universitetet. I de flesta fall ombeds du att motivera ditt val av utbytesland/universitet och hur det relaterar till dina nuvarande studier. Beskriv på vilket sätt du är en bra ambassadör för din institution/ditt universitet och varför just du vill delta i utbyte, och hur du hoppas att det ska hjälpa dig utvecklas både akademiskt och på ett personligt plan. Observera att du endast ska skriva ett (1) brev, oavsett hur många universitet du söker till.
  • Preliminärt kursval godkänd av din institutions utbyteskoordinator (använd denna mall:  Preliminary course selection (61 Kb) ) Se mer information om dina kursval under nedan rubrik ”kursval”.

Hitta instruktioner för ansökan (steg för steg) här

 

Hur hittar jag kurser jag kan läsa vid partneruniversiteten? 

Använd UArctic Study Catalogue för information om kurser och program och för att lära dig mer om de deltagande lärosätena: UArctic Study Catalogue 

Studentavdelningen har inte möjlighet att hjälpa studenter att leta kurser. Det enklaste brukar vara att gå in på universitetens hemsidor och där söka efter ”courses” eller ”faculties” för att på så vis komma till kurskatalogerna. I vissa fall ser det ut som om universiteten bara erbjuder färdiga program och inte fristående kurser, men utbytesstudenter brukar kunna välja fritt bland kurserna och behöver som regel inte följa ett speciellt program (om man inte vill). Om du inte hittar kurser kan du ta kontakt med utbyteskoordinatorn vid värduniversitetet. 

north2north Institutional Contacts

Hur vet jag hur många högskolepoäng jag ska välja vid partneruniversitetet?

Du ska välja kurser vid värduniversitetet som motsvarar heltidsstudier av 30 högskolepoäng (credits) vid Stockholms universitet. Det är viktigt att du stämmer av med din utbyteskoordinator eller studievägledare på din institution om hur många poäng du måste läsa vid respektive universitetet. Din institution ska godkänna dina preliminära kursval i ansökan.

Vem beslutar om kursval och tillgodoräknande? 

Alla kurser ska tillgodoräknas efter utbytet. Särskilt om kurserna ska ingå i ditt program är det viktigt att du har pratat med din institution om tillgodoräknande av kurser.

Kan jag ändra mina kursval efter ansökan? 

Kursvalet i din ansökan är preliminärt. Ett nytt kursval görs i samband med ansökan till partneruniversitetet. Kursval kan du ändra i samråd med din institution. 

 

Ansökningshandlingar bedöms utifrån nedan urvalskriterier (både urvalskriterier för centrala avtal och nätverk samt särskilda urvalskriterier för north2north-programmet). 

Urvalskriterier för centrala avtal och nätverk

Urvalskriterier för centrala avtal och nätverk

Urvalskriterier nort2north

Platser till Nordamerika fördelas i en gemensam urvalsprocess av fyra svenska lärosäten. Varje universitet (Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Stockholms universitet) har sin egen urvalslista och platser delas ut i turordning. Turordningen för vilket lärosäte som börja bestäms av lotteriet inför varje ansökningsomgång.

Vid eventuell konkurrenssituation med fler sökande än antalet tillgängliga utbytesplatser baseras urvalet på:

  1. Studenter som läser kurser/program med betoning på den nordliga och arktiska regionen och i andra hand på
  2. Antal högskolepoäng vid Stockholms universitet som är dokumenterade i Ladok senast sista ansökningsdag. Högskolepoäng tillgodoräknade från annat lärosäte inkluderas inte.
 

När får jag svar på min ansökan?

Svar på ansökan brukar skickas ut ca. en månad efter avslutad ansökningsomgång. Detta besked gäller för att du har fått en plats som utbytesstudent och kommer bli nominerad till värduniversitetet via Stockholms universitet. Du kommer få ditt besked i god tid innan ditt nästa steg: att ansöka till partneruniversitet.

Besked skickas ut per e-post som skickas genom MoveON, så var noga med att meddela Studentavdelningen om du byter e-postadress efter att du lämnat in ansökan. Vi rekommenderar även att du tittar i skräppostmappen om ett besked eventuellt har hamnat där. Du kommer få besked oavsett om du får plats eller inte.

Obs: Att du får en utbytesplats vid ett partnerlärosäte betyder inte att du har fått ett stipendium. 

Kommer det bli en restplatsutlysning?

Nej. När urvalet är klart och om det finns platser kvar genomförs en utlottning mellan de svenska lärosätena. Då erbjuds de som sökt i denna omgång och inte fått en plats, att vara med i utlottningen. Utlottning sker mellan de fyra svenska lärosätena: Umeå universitet, Stockholms universitet, Mittuniversitetet och Luleå Tekniska universitet.

Om jag inte blir nominerad denna omgång, kan jag söka igen?

Ja, du kan söka hur många gånger som helst.

Om jag tackar nej till en plats, vad händer då?

Då går platsen till lotteriet där sökande som inte fått en plats får delta. Du kan då ansöka igen i nästa omgång.

Hur stor är risken att man inte blir antagen av partneruniversitetet?

Risken finns alltid, Stockholms universitet kan aldrig garantera att du blir antagen eftersom bedömningen görs av mottagande lärosäte. Det händer dock sällan att en student inte blir antagen.

 

Dennis Besseling, mastersstudent vid Statsvetenskapliga institutionen
Deltagare i Korea Arctic Academy 2017

"Jag läser statsvetenskap och är väldigt intresserad av Arktis och dess framtid. Den främsta anledningen till att Arktis är en intressant region är dess stora betydelse för det regionala och globala klimatet. Arktis är även intressant för den smältande isens påverkan på regional och global politik och ekonomi." 

Här kan du läsa vad andra studenter säger om sitt north2north-utbyte:

Studentrapporter - Shared Voices - UArctic´s annual print magazin

Shared Voices - UArctic´s annual print magazine 

 

Februari:

  • Besked om tilldelning av utbytesplats via Stockholms universitet (via e-post). Detta betyder att du uppfyller behörighetskraven och i urvalet fått en plats att bli nominerad till partnerlärosätet. 
  • Du tackar ja eller nej till din plats om nominering. 

Mars - april:

När du har tackat ja till din plats kommer Stockholms universitet nominera dig för ditt utbyte till värduniversitetet. 

April – maj:

Du ansöker till partnerlärosätet enligt deras ansökningsinstruktioner. Om du ska resa ut under vårterminen kommer du kanske ansöka redan nu, alternativt under hösten. Du kommer få mer information och hjälp av partnerlärosätets internationella handläggare när det är din tur. 

När du har fått en bekräftelse att du är antagen från partneruniversitetet är det bekräftat att du kan genomföra ditt utbyte. Det är i detta skede du får mer information om du får ett north2north-stipendium via Stockholms universitet. Mer information om stipendium finns under ovan rubrik ”Stipendium från Svenska institutet”. 

På nedan länk har vi samlat information för dig som ska åka iväg. Informationen gäller för alla utresande utbytesstudenter via Stockholm universitets centrala avtal och nätverk, vissa skillnader kan förekomma för dig som åker via north2north-nätverket.

Praktisk information om utbytesstudier

 

Kontakt

För mer information om north2north-programmet, vänligen kontakta Gruppen för internationell mobilitet via e-post: studentutbyte@su.se (skriv “north2north” i ämnesraden).

Om du har frågor som gäller ditt kursval inom din utbildning, kontakta utbyteskoordinator på din institution.

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Kontakta Examensgruppen för kurser som din institution inte kan tillgodoräkna.

Hitta deras kontaktuppgifter här.

På denna sida