Stockholms universitet logo, länk till startsida

Urvalskriterier

Urvalskriterier nedan gäller för ansökan om utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk.

Ansökningshandlingar bedöms utifrån följande rangordning:

 

1. Komplett ansökan

Ofullständiga och/eller sent inkomna ansökningshandlingar och/eller kompletteringar tas inte i beaktning.

Observera att språktestresultat (till exempel TOEFL) ska inte lämnas tillsammans med ansökan till Stockholms universitet. Fullständig ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

2. Tidigare utbytesstudier

Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk och/eller institutionernas avtal och utbytesprogram. Sökande som varit på utbyte tidigare placeras i urvalsgrupp 6.

Det är inte möjligt att nomineras till ett lärosäte som man tidigare varit utbytesstudent vid.

 

3. Pågående ansökningsprocess

Studenter som redan nominerats genom centrala avtal eller nätverk och därmed befinner sig i en pågående ansökningsprocess placeras i urvalsgrupp 6.

Student som tackar ja till en nominering genom centrala avtal, Civis, Nordlys eller north2north under samma termin, får endast gå vidare med en (1) ansökningsprocess. 

 

4. Studieresultat

Vid eventuell konkurrenssituation med fler sökande än antalet tillgängliga utbytesplatser baseras urvalet på:

 • Antal högskolepoäng vid Stockholms universitet som är dokumenterade i Ladok senast sista ansökningsdag. Högskolepoäng tillgodoräknade från annat lärosäte inkluderas inte.
   
 • För north2north gäller: i första hand studenter som läser kurser/program med betoning på den nordliga och arktiska regionen och i andra hand på antal högskolepoäng vid Stockholms universitet som är dokumenterade i Ladok senast sista ansökningsdag. Högskolepoäng tillgodoräknade från annat lärosäte inkluderas inte.

De sökande delas upp i följande urvalsgrupper:

 • urvalsgrupp 1: (består av studenter som har) över 100 hp,
 • urvalsgrupp 2: 80,5 - 100 hp
 • urvalsgrupp 3: 60,5 - 80 hp
 • urvalsgrupp 4: 45 - 60 hp
 • urvalsgrupp 5: 15 - 44,5
 • urvalsgrupp 6: studenter som har varit på utbyte genom något av universitetets utbytesavtal eller befinner sig i en pågående ansökningsprocess.

Urvalsgrupp 1 prioriteras före grupp 2 och så vidare. Inom varje urvalsgrupp rangordnas de sökande utifrån:

 • Meritvärde, det vill säga betyg från alla delkurser till och med sista ansökningsdag som är dokumenterade i Ladok vid Stockholms universitet.

Exempel: Två studenter har valt samma lärosäte i förstahandsval. Student 1 tillhör urvalsgrupp 1 och har 3,5 i meritvärde. Student 2 tillhör urvalsgrupp 2 och har 4,9 i meritvärde. Student 1 prioriteras högst och får sitt förstahandsval.

 

5. Personligt brev

När två eller fler sökande inom samma urvalsgrupp hamnar på samma meritvärde sker urvalet baserat på det personliga brevet. Bedömning sker utifrån den sökandes motivering och beskrivning av följande: 

 • syftet med utbytesstudierna och hur väl utbytesstudierna  passar in i den sökandes utbildning vid Stockholms universitet. 
 • erfarenheter från engagemang eller arbete inom universitetet; till exempel föreningsengagemang, Buddyverksamhet, utbytes-/studentambassadör, amanuens m.m.
 • Språkkunskaper i engelska och i språket som talas vid värduniversitetet. Observera att inga intyg ska bifogas.
På denna sida