Stockholms universitet logo, länk till startsida

Språktest och kurser för utresande Erasmusstudenter

Studenter som åker ut på studier eller praktik inom Erasmus+ måste göra ett språktest i samband med sin mobilitetsperiod. 

Språktestet ska göras på det språk du huvudsakligen ska studera eller arbeta på. Språktest finns tillgängligt i följande språk:

Bulgariska (BG), Tjeckiska (CS), Danska (DA), Tyska (DE); Estniska (ET), Grekiska (EL), Engelska (EN), Spanska (ES), Franska (FR), Iriska (GA), Kroatiska (HR), Italienska (IT), Lettiska (LV), Litauiska (LT), Ungerska (HU), Maltesiska (MT), Nederländska (NL), Polska (PL), Portugisiska (PT), Rumänska (RO), Slovakiska (SK), Slovenska (SL), Finska (FI), Svenska (SV – ej modersmål).

Om det huvudsakliga språket är något annat än de nämnda språken, behöver du inte göra något språktest.

  • När du blivit nominerad till ett utbyte eller antagen till praktik ansvarar koordinatorn på din institution för att anmäla dig till språktestet. När det är gjort får du ett e-postmeddelande med länken till testet.
  • Testet görs i ett verktyg som heter Online Linguistic Support (OLS).
  • Testet tar cirka 30-40 minuter att genomföra. Nivån anpassar sig efter svaren - ju fler rätt, desto högre nivå blir det på testet. 
  • Språktestet är ett självvärderingstest och du kommer att se din nivå direkt efter testet (nivåerna A1-C2, enligt Common European Framework of Reference for Languages, CEFR). 
  • Efter hemkomst kommer du att få en ny länk med ett uppföljande test.

Användarguide OLS (på engelska)

När du har gjort språktestet finns det möjlighet att gå en språkkurs online i undervisningsspråket eller i landets officiella språk. Du kan delta i olika kurser och tester med fokus på bland annat läs- och hörförståelse, grammatik och uttal. Du kan ställa frågor till språklärare som besvarar dessa inom 24 timmar. Förutom själva kursmomenten finns även artiklar, glosor och grammatik.

Studenter som får resultat B1 eller lägre på testet kommer automatiskt att få erbjudande om en kurs. 

Studenter med nivå B2 eller högre kan höra av sig till erasmusutbyte@su.se för att få tillgång till en kurs.

Det finns även lärarledda kurser inom varje nivå (A, B, C) som startar en gång i veckan. En till sex personer kan delta i varje kurs.

Användarguide för språkkurs (på engelska)

Om du har tekniska problem anmäler du detta direkt till OLS-systemförvaltare. Du hittar kontaktinformation på inloggningssidan.

För övriga frågar kontaktar du erasmusutbyte@su.se 

Kontakta internationella koordinatorer vid Stockholms universitet

På denna sida