Stockholms universitet logo, länk till startsida

Praktisk information om utbytesstudier

Den här sidan innehåller information för dig som har blivit erbjuden en utbytesplats till något av Stockholms universitets centrala partneruniversitet eller genom din institution.

Det är flera steg som behöver följas efter att du har tackat ja till en utbytesplats. När det behövs har vi delat upp informationen beroende på om du har fått en nominering genom institutionens avtal eller genom centralt avtal eller nätverk. Om informationen inte är uppdelad gäller informationen för samtliga utbytesstudenter.

 

Innan du åker iväg

Här har vi samlat information om vad som är viktigt att tänka på innan du åker iväg.

Din internationella koordinator vid din institution (institutionsavtal) eller vid Studentavdelningen (centrala avtal och nätverk) ser till att universitetet du ska till får dina namn- och adressuppgifter. Universitetet skickar därefter ansökningsmaterial och information antingen direkt till dig eller genom din internationella koordinator. 

Så fort du får instruktioner till ansökan från partneruniversitetet bör du gå igenom dem noga. Se till att ansökan är komplett ifylld och att alla bilagor finns med. Vanligt förekommande bilagor att bifoga eller ladda upp är: 

 • Transcript of Records (studieintyg) 
 • Rekommendationsbrev
 • Kursvalslista
 • Språkintyg
 • Kopia på pass 
 • Hälsointyg

Vilka bilagor du behöver kan variera mellan olika universitet. Våra partneruniversitet behåller alltid rätten till antagning utifrån deras behörighetskrav och platstillgänglighet på kurser.

Studenter som åker ut på studier eller praktik inom Erasmus+ måste göra ett språktest. 

Här kan du läsa om hur språktestet går till

Som utbytesstudent vid något av våra partneruniversitet är du fortfarande student vid Stockholms universitet. Du ska därför registreras som utresande utbytesstudent i universitetets studiedokumentationssystem Ladok. 
Kontakta din utbyteskoordinator på din institution för registrering i Ladok innan du åker. Det gör du lämpligen när du har fått ditt antagningsbesked från ett värduniversitet. 

Observera att CSN har tillgång till Ladok då de kontrollerar att du är registrerad som utresande utbytesstudent. Även försäkringen och tillgodoräknande av dina kurser efter hemkomst är kopplat till registrering i Ladok. 

När du väljer kurser ska du utgå från vad du behöver och vill, nämligen kurser som ligger på lämplig nivå, passar din utbildning och tillsammans utgör heltidsstudier. 

Tänk på att söka kurser i god tid! Det tar tid att sätta sig in i andra universitets studiesystem och hitta i kurskataloger. Detta är något som du måste göra själv. 

Du måste skriva ett så kallat Learning Agreement som innehåller de kurser du planerar att läsa med den person som ska tillgodoräkna dina kurser; antingen din institution eller Studentavdelningen. Learning Agreement ser olika ut beroende på om du åker genom institutionsavtal eller genom centrala avtal. Du får blankett för Learning Agreement från din internationella koordinator.

Tanken med utbytesstudier är att man ska kunna tillgodoräkna sina utlandsstudier som en del i utbildningen. Din institution har det akademiska ansvaret för utbytet och i första hand sker tillgodoräknandet på din heminstitution.

För att säkerställa att du kan tillgodoräkna dig dina utlandsstudier i din utbildning ska du i god tid före avresa skriva ett Learning Agreement (se ovan).

Om du ska byta ut en bestämd kurs vid Stockholms universitet mot en kurs vid partneruniversitetet sker tillgodoräknandet alltid på din heminstitution. Om du vill byta ut bestämda kurser inom flera ämnen är det möjligt att du måste upprätta flera Learning Agreements, ett per institution.

I de fall du inte får tillgodoräkna dig kurserna inom ett specifikt ämne eller program kan du oftast tillgodoräkna dem som breddningskurser i examen. Vänd dig i sådana fall till Examensgruppen på Studentavdelningen, e-post: transfer@su.se

Det är viktigt att du innan du påbörjar utbytesstudierna tar reda på vilken dokumentation som krävs av dig för att institutionen eller Studentavdelningen efter din utbytesperiod ska kunna fatta beslut om tillgodoräknande. Troligen är det material som du måste samla på dig kontinuerligt under perioden utomlands.

Exempel på dokument du kan behöva vid ansökan om tillgodoräkning:

 • betyg (Transcript of Records)
 • kursplaner
 • litteraturlistor

Studenter som bedriver utlandsstudier (exempelvis utbytesstudier, fältstudier/MFS, praktik) via ett avtal genom Stockholms universitet täcks av Kammarkollegiets försäkring Student UT.

Läs mer om försäkringen Student UT här

Du kan ansöka om studiemedel för utlandsstudier från CSN. Det är också möjligt att söka merkostnadslån för resan. 

Mer information om studiemedel utomlands finns på CSN:s hemsida

Alla studenter som åker på utbyte genom Erasmus+ beviljas ett stipendium. Även språkstudier före terminsstart kan beviljas. Du kan ansöka om stipendiet först när du har blivit antagen vid ett partneruniversitet.

Läs mer om hur och när du ansöker om Stipendium för studier Erasmus+ 

Inför utbytesstudierna behöver du se över ditt vaccinationsskydd och i vissa länder måste du ta med dig bevis på att du är vaccinerad. Kontakta vaccinationsbyrå för att veta vad som gäller för det land där du ska studera. 

Vissa universitet kräver att du gör en läkarundersökning och i vissa fall även en lungröntgen. Mer information kommer om du blir erbjuden en utbytesplats.

För studier utanför Europa måste du ansöka om visum. I de flesta fall behövs ett antagningsbesked från ditt värduniversitet för att du ska kunna söka visum. Kontakta ambassaden för det land där du ska studera omedelbart efter att du erbjudits en plats för att ta reda på hur visumprocessen går till. ​​​​​

Förbered dig inför resan genom att ta reda på Utrikesdepartementets aktuella reseråd för landet du ska åka till. Det är bra att du känner till det område du ska bo i och om det finns särskilda platser du bör undvika.

På UD:s reseinformation kan du läsa om rekommendationer från Utrikesdepartementet och Sveriges ambassader

Du kan även ladda ner UD:s app "Resklar" och anmäla dig till den svenska ambassaden i ditt värdland

I de flesta fall genomförs utbytesstudierna utan några problem men dessvärre uppstår ibland oförutsedda händelser/katastrofer som påverkar säkerhetsläget i värdlandet. 

Om en krissituation uppstår är här några råd om vad du bör göra:

 • Kontakta Falck Global Assistance
 • Kontakta svenska ambassaden i värdlandet
 • Kontakta din familj och närstående
 • Kontakta din internationella koordinator vid Stockholms universitet

Din internationella koordinator kan komma att kontakta dig om denna får kännedom om någon katastrof i ditt värdland och då är det viktigt att du svarar med vändande mejl/sms. 

Tips och erfarenheter från tidigare utbytesstudenter: Global Graduates

Ett av kraven för att kunna få förlängt uppehållstillstånd i Sverige, tillgängliga på Migrationsverkets hemsida, är att studenten är antagen till heltidsstudier vid ett universitet eller en högskola som kräver närvaro i Sverige. Utbytesstudier som genomförs vid ett annat universitet utanför Sverige kan därför inte användas som grund för ett uppehållstillstånd i Sverige. Om du planerar att studera utomlands och behöver ett uppehållstillstånd för Sverige bör du därför ansöka om den tiden du planerar vara på plats i Sverige. Under utbytesterminen kan du behöva uppehållstillstånd (residence permit) i det land där du ska studera ditt utbyte. Vänd dig i så fall till motsvarande migrationsmyndigheter i det landet för att se vad de kräver.

Notera att om du studerar ett multilateralt program och i detta alternerar dina studier i olika länder kan det vara möjligt att ansöka om ett uppehållstillstånd för hela programtiden även om utbildningen sker i olika länder.
Se mer information om detta på Migrationsverkets hemsida: 

migrationsverket.se/English/Startpage.html

 

Under ditt utbyte

Här följer viktig information som du bör tänka på under ditt utbyte.

När du påbörjar dina utbytesstudier är det möjligt att du, av olika anledningar, behöver göra ändringar i ditt kursval. Ändringarna gör du i ditt Learning Agreement (Erasmus+) eller med blanketten Changes to Learning Agreement (centrala avtal och nätverk). Ändringarna ska godkännas av den som skrev på ditt ursprungliga Learning Agreement.

Du får blankett för ändring av Learning Agreement från din internationella koordinator.

Som utbytesstudent vid något av våra partneruniversitet är du representant både för Stockholms universitet och din institution. Vi uppmuntrar dig att delta vid utbytesmässor/internationella mässor och presentationer som arrangeras av värduniversitetet och vi hoppas att du gör ditt bästa för att vara en god ambassadör för SU. Ditt ambassadörskap är viktigt för framtida studenters möjlighet att få åka på utbyte.

Din internationella koordinator vid SU kan förse dig med broschyrer och informationsmaterial att ta med, eller så kan du få dem skickade till ditt värduniversitet inför till exempel en internationell mässa. Nedan hittar du även digitalt informationsmaterial om Sverige och SU som du kan använda. 

Top reasons to choose Stockholm University

Study in Sweden 

This is Sweden

Sociala medier

Du kan även inspirera andra studenter till att ta chansen att söka utbytesstudier genom att hjälpa oss att sprida information om möjligheterna till utbytesstudier på sociala medier. Du kan till exempel: 

 • Använda följande hashtags på instagram för att berätta om ditt utbyte: #suutbyte #stockholmsuniversitet #stockholmuniversity #erasmus #erasmusplus
 • Följa @stockholmsuniversity på facebook och dela relevanta inlägg. 
 • Vara gästredaktör för SU:s instagram. Ta chansen att dela med dig av dina erfarenheter som utbytesstudent till andra genom att vara gästredaktör under en vecka. Kontakta Studentavdelningen via e-post studentutbyte@su.se om du är intresserad.
 

Efter utbytet - när du kommer hem

Här följer information om saker du bör tänka på när du kommer hem från ditt utbyte.

Efter hemkomst måste du själv ansöka om tillgodoräknande av dina utbytesstudier för att få utbytet registrerat i Ladok. 

Du behöver i ansökan om tillgodoräkning bifoga ditt studieintyg (Transcript of Records) från värduniversitetet och i vissa fall även kursplaner. Det är därför viktigt att du samlar på dig information om kurserna under ditt utbyte. 

Kontakta ansvarig koordinator för ditt utbyte för att få information om hur ansökan om tillgodoräkning går till. 

 • Är det en examenshandläggare vid Studentavdelningen som har skrivit på ditt Learning Agreement är det hos Examensgruppen du ansöker om tillgodoräknande. 
 • Är det din heminstitution som har skrivit på ditt Learning Agreement är det vid samma institution du ansöker om tillgodoräknande. 

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

För dig som har varit på utbyte genom Erasmus+ är det obligatoriskt att besvara en elektronisk enkät, Erasmus+ Participant Report Form. Ett mejl med en länk skickas till dig under slutet av ditt utbyte. 

Läs mer om vad som gäller för dig som varit på utbyte genom Erasmus+ på sidan

Stipendium för studier Erasmus+.

Har du varit på utbyte genom centrala avtal och nätverk ska du fylla i en studentrapport genom att logga in i portalen MoveON. Det är samma portal du ansökte om nominering genom. Kontakta ansvarig internationell handläggare på Studentavdelningen om du har frågor kring studentrapporten.

Vi uppmuntrar alla som varit på utbyte att fylla i studentrapporten enligt de instruktioner som utresande har fått av sin internationella koordinator. De är guld värda för studenter som är intresserade av att ansöka om utbytesstudier.

Hitta en språkkompis

Genom tandemprogrammet kan du öva språk på ett roligt och avslappnat sätt. Det innebär att två personer på ett informellt sätt hjälper varandra att lära sig varandras språk till exempel genom att träffas under en fika.

Läs mer om tandemprogrammet

Bli utbytesambassadör

Inspirera andra genom att berätta om dina erfarenheter som utbytesstudent. Varje år rekryterar Studentavdelningen utbytesambassadörer som hjälper till att informera och inspirera studenter vid Stockholms universitet till utbytesstudier. Exempel på uppdrag kan vara att berätta om ditt utbyte vid informationsmöten som Studentavdelningen håller, stå vid informationsbord vid mässor och på institutioner och att hjälpa till under Orientation Day för internationella studenter. 

Efter din utbytesperiod är du välkommen att delta i en återvändarträff och karriärworkshop som arrangeras av studievägledare och internationella koordinatorer vid Studentavdelningen. Under detta tillfälle får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter från utbytesperioden, praktiken eller fältstudierna utomlands och du kommer få verktyg att lära dig sätta ord på dina erfarenheter. 

Nästa återvändarträff och karriärworkhop: meddelas

Inbjudan kommer skickas till studenter som varit på utbyte terminen innan den planerade återvändarträffen 

På denna sida