Stockholms universitet logo, länk till startsida

”Mitt ämne lockar studenter i olika åldrar, alla väldigt nyfikna”

– Historia är samhällets minne. Studier i historia får betydelse både för individen och på ett samhälleligt plan – vem är jag och går det att lära något av det förflutna för vår egen tid? Historievetenskapen ger insikter i förgångna tider och verktygen för att ta fram ny kunskap och för reflektion, säger Pär Frohnert.

Pär Frohnert är docent och lektor vid Historiska institutionen.

Pär Frohnert framför Södra huset.
Foto: Jens Olof Lasthein

Vem borde plugga historia?

– Färdigheter i historievetenskap krävs inom många yrken. Du kommer att systematiskt kunna samla in, bearbeta och källkritiskt värdera information, och du får insikter i hur olika samhällen i det förflutna har sett ut. Det har man nytta av som lärare, i museiverksamhet, i offentlig förvaltning, eller i journalistiken, för att nämna några områden. Historiska institutionens breda kursutbud ger studenter möjligheter att utstaka en egen väg.

Vilken plats har historia i dagens samhälle?

– En central plats. Världens samhällen brottas med frågor som är kopplade till historiska arv, så som högerextremism och etnisk diskriminering. Mina forskningsområden är det sociala minnet av Förintelsen i tysk historiekultur och svensk flykting- och migrationshistoria under 1900-talet. Ämnen som är nutidskopplade och ställer frågor om moral vilket engagerar studenterna. Att ”Invandringens historia – från ’folkhemmet’ till dagens Sverige” (2017) som jag medförfattat används som kurslitteratur känns naturligtvis  meningsfullt.

Hur blev du intresserad av historia?

– Med en pappa från Tyskland med flyktingbakgrund så är jag uppväxt med frågor om förlust och trauma. Lägg till det ett tonårsintresse för ”krig och kungar” och yrkesvalet blev givet!

Varför ska man läsa historia?

– Idag är många unga fascinerade av medeltiden efter Game of Thrones. Alla som läser ämnet historia får vetenskapliga generalistkunskaper och fördjupad insikt om människors föränderliga villkor i historien, det är bra att ha med sig!
 

På denna sida