Stockholms universitet logo, länk till startsida

”Att se elever växa, både kunskapsmässigt och som människor, gör läraryrket bäst i världen”

– Läraryrket är, precis som polis eller sjuksköterska, ett yrke som utvecklar ditt kunnande när du praktiserar det du lärt dig och genom att du reflekterar tillsammans med kollegor, säger Johan Sandahl.

Johan Sandahl är lärare, universitetslektor och docent vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Johan Sandahl med sin cykel på campus Frescati.
Foto: Jens Olof Lasthein

Vad är aktuellt i ditt ämne idag?

– Samhällskunskap är kopplat till allt det som händer omkring oss – som Coronapandemin och dess följdverkningar politiskt, ekonomiskt och socialt. Hur vi tar oss an dessa frågor med unga är viktigt. Att vi är ärliga med de problem vi står inför samtidigt som vi inte målar upp en bild av att allt är kört. Detsamma gäller klimatomställningarna.

Berätta om din lärarroll och din forskning

– Jag tar med mig erfarenheter från mitt arbete som gymnasielärare. Även om det är annorlunda att undervisa äldre är det också mycket som är lika. Som lärare försöker jag samla studenterna kring viktiga principfrågor om utbildning, som de själva kommer att vara tvungna att ta ställning till. Min forskning ligger nära det jag undervisar i, lärande och undervisning i samhällskunskap och geografi. 

Två olika saker att vara lärare och forskare

– Men det är också två väldigt olika saker att vara forskare och att vara lärare. En
ledstjärna för mig är att det jag forskar om ska vara användbart för lärare. Jag undersöker hur samhällskunskap blir viktigt för livet som medborgare, att bli politisk och inte bara för att förbereda sig för vidare studier i samhällsämnen.

Hur är det att undervisa och forska här?

– Det är roligt att undervisa blivande lärare. Vi lärarutbildare träffar studenter som brinner för samhällsfrågor, är utåtriktade och vill jobba med unga människor. Utmaningen är att binda
ihop teori och praktik.
 

På denna sida