Stockholms universitet logo, länk till startsida

”Vi lär av varandra, studenterna och jag”

– Utbildningen i data- och systemvetenskap här på Stockholms universitet är unik på så sätt att vi har ett övergripande innehåll med både datavetenskap och systemvetenskap. Studenterna ska förstå digitaliseringsteknikens makt. Pandemin har gjort att vi alla har förändrat våra vanor, säger Shengnan Han.

Shengnan Han är docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Varför valde du ditt ämne?

– Ämnet föll sig naturligt för mig. Jag skaffade mig mycket utbildning i ämnet och tycker att det är intressant att studera digitaliseringens effekter i samhället. Teknologi kommer så konkret till mänskligheten, verktyg som smartphones och surfplattor, de spelar en roll i snart allas våra liv. Jag är koordinator för kandidatprogrammet i marknadskommunikation och IT, kunskap i det här ämnet är mycket efterfrågat.

Ducent Shengnan Han. Foto: Jens OLof Lasthein

Hur är det att undervisa på Stockholms universitet?

– Jag tycker att arbetsklimatet är gott i Sverige och studenter här tar ansvar, i ett samhälle som är väldigt fritt. Folk vill generellt göra gott. I Stockholm finns det bra förutsättningar för studier och forskning, och bra samarbete med företag och arbetsliv, det bidrar till en kreativitet hos studenterna. De behöver förstå hur stort inflytande teknik och digitalisering har på oss, och vilket ansvar det innebär. Vi ska använda tekniken på ett etiskt och moraliskt sätt som mänskligheten har nytta av.

Vad är aktuellt på institutionen nu?

– Mycket! Vi är den största institutionen vid Stockholms universitet och tar tag i frågor som AI, verktyg för coronavirusanalys. Vad händer när det sker en snabb digital innovation? Hur påverkar digitalt lärande och kunskap oss? Vi bidrar också med betydande forskning för hållbarhet. Så välkommen alla nyfikna studenter med idéer och förmåga att tänka utanför boxen!
 

På denna sida