Stockholms universitet logo, länk till startsida

Genus, sexualitet och klass påverkar oss, men hur?

Fanny Ambjörnsson är socialantropologen och genusforskaren som blivit känd långt utanför universitetsvärlden för sin forskning om genuskonstruktioner. Och som medvetet skriver för fler än forskarkollegerna.

Forskaren Fanny Ambjörnsson Foto: Eva Dalin

Fanny Ambjörnsson är socialantropologen och genusforskaren som blivit känd långt utanför universitetsvärldenför sin forskning om genuskonstruktioner, bland annat i relation till ungdom, femininitet och kroppslighet.

Hennes avhandling om genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer blev en storsäljare och den senaste boken ”Rosa – den farliga färgen” har hon föreläst om hela landet. Fanny Ambjörnsson skriver medvetet för fler än forskarkollegerna.

– Jag vill att frågor om genus, sexualitet och makt ska diskuteras mycket mer. Framför allt tycker jag att det är viktigt att den forskning som bedrivs inte stannar inom universitetets väggar utan sprids till dem den berör. Jag vill att de kunskaper jag ägnat tid åt att forska fram ska diskuteras, inte enbart i den offentliga debatten utan också i andra forum som skolor och förskolor, bland lärare och föräldrar, på arbetsplatser och bland ungdomar. Då underlättar ett språk som inte är alltför svårbegripligt.

Genusvetenskap är ett samlingsnamn för studier med olika inriktningar, bland annat kvinnoforskning, mansforskning, queerteoretiska studier och jämställdhetsforskning. Det är också ett tvärvetenskapligt område som spränger traditionella ämnesgränser. Metod och teori kan hämtas från t ex historia, socialantropologi, statsvetenskap, litteraturvetenskap, juridik och teatervetenskap.

En del har hänt under de nästan tio år som gått sedan Fanny Ambjörnsson disputerade. Avhandlingen ingick då i det första stora forskningsprojektet i Sverige med ett queerteoretiskt perspektiv. Idag är genusforskningen vid Stockholms universitet ett vitalt forskningsområde på ständig tillväxt.

– Genusvetenskapen vid Stockholms universitet fokuserar på människan som kommunicerande kulturvarelse, säger Fanny Ambjörnsson. I vår verksamhet är inte bara forskningen viktig utan även undervisningen. Att möta studenterna med deras olika erfarenheter och få tillfälle att stöta och blöta sina egna idéer och tankar med en yngre generation är en stor tillgång inte minst för verksamheten som forskare. Just nu arbetar jag som studierektor, vilket innebär att jag mycket kontakt med studenter på olika nivåer. Det är väldigt berikande. 

På denna sida