Stockholms universitet logo, länk till startsida

Om du har utländsk gymnasieutbildning

Här beskriver vi vad som gäller för dig med gymnasial förutbildning från ett annat land än Sverige.

Du hittar detaljerad information på svenska och engelska om utländsk förutbildning på antagning.se respektive universityadmissions.se

 

Grundläggande behörighet på grundnivå

Du uppfyller grundläggande behörighet på grundnivå genom en avslutad utbildning på gymnasienivå, som ger tillträde till universitetsstudier i det land där studierna bedrivits. På antagning.se och universityadmissions.se hittar du som har läst din gymnasieutbildning i ett annat land än Sverige information om vilka betygsdokument du ska ladda upp eller skicka in för att styrka behörighet.

Gymnasiedokument från ditt utbildningsland på antagning.se

Gymnasiedokument från ditt utbildningsland på universityadmissions.se (Engelsk text)

Du måste också ha dokumenteradekunskaper i svenska och engelska på en viss nivå. Du som har gått ut gymnasiet fr.o.m. 1 januari 2010 och senare måste även ha kunskaper i matematik på en viss nivå.

På antagning.se finns information om vad som krävs

 

Behörighetsgivande kurser i svenska språket

Behörighetsgivande kurser i svenska språket ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. För tillträde till kurserna krävs grundläggande behörighet (till exempel avslutad utländsk gymnasieutbildning, som ger tillträde till universitetsstudier i det land studierna bedrivits) med undantag för kravet på kunskaper i svenska och engelska. Kurserna är avsedda för dig som har förkunskaper i svenska och alla behöriga sökande kallas till ett inträdesprov.

Anmälan görs på antagning.se

Mer information finns på Institutionen för svenska och flerspråkighet.

 

Särskild behörighet

Till vissa utbildningar krävs förutom grundläggande behörighet också särskild behörighet. Den särskilda behörigheten framgår på kursen eller programmets sida i utbildningskatalogen.

Sök kurser och program

Till utbildningar som vänder sig till nybörjare anges det särskilda behörighetskravet i kurser från gymnasiet. I Bedömningshandboken för utländska gymnasiala meriter kan du läsa vilka gymnasiala studier som motsvarar kraven.

Bedömningshandboken för utländska gymnasiala meriter

 

Så här räknas betygen om

Om du har rätt förkunskaper till de utbildningar du söker så konkurrerar du om platserna med betygsmedelvärdet från din utländska gymnasieutbildning.

Information om hur utländska gymnasiebetyg räknas om

 

Kontakt

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet

På denna sida