Stockholms universitet logo, länk till startsida

Urvalsgrupper vid Stockholms universitet

Du kan ingå i en eller flera av följande grupper för urval till program och kurser vid Stockholms universitet. Vilken eller vilka urvalsgrupper du ingår i beror på meriterna du har styrkt, samt vilka grunder som används för urval till utbildningen du sökt.

Urvalet för respektive utbildning är specificerad i utbildningskatalogen.

Sök fram kursen eller programmet du är intresserad av och läs informationen som finns på utbildningssidan noggrant.

Sök kurser och program

 

Urvalsgrupper

BI - Gymnasiebetyg utan komplettering

I denna urvalsgrupp konkurrerar sökande med fullständigt slutbetyg från gymnasiet som inte har behövt komplettera för att få behörighet.

BII - Gymnasiebetyg med komplettering

I denna urvalsgrupp konkurrerar sökande med fullständigt slutbetyg från gymnasiet som har kompletterat för att få behörighet.

BF - Studieomdöme från folkhögskola

I denna urvalsgrupp konkurrerar sökande som har studieomdöme från folkhögskola.

HP - Resultat från högskoleprov

I denna urvalsgrupp konkurrerar sökande med resultat från högskoleprov. Resultatet måste vara lägst 0.05 och högst fem år gammalt. Tänk på att vid ansökan till sommarkurs används inte resultatet från det högskoleprov som genomförs samma vår som anmälan görs.

APS - Högskolepoäng (grundnivå)

I denna urvalsgrupp rangordnas sökande baserat på antal avklarade högskolepoäng. Poäng för meritvärdering ska vara avklarade senast sista anmälningsdag. Max 225 högskolepoäng räknas med.

APM - Högskolepoäng (avancerad nivå)

I denna urvalsgrupp rangordnas sökande baserat på antal avklarade högskolepoäng. Poäng för meritvärdering ska vara avklarade senast sista anmälningsdag. Max 270 högskolepoäng räknas med.

INT - Sammanvägd bedömning av olika faktorer

I denna urvalsgrupp rangordnas sökande baserat på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolestudier, examensarbetes kvalitet, relevant yrkes- eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev, tidigare studier i relation till den sökta utbildningen, referensbrev, forskningsidéer för uppsats, intervju och/eller antagningsprov. Det framgår i utbildningskatalogen vilka faktorer som används för kursen eller programmet du sökt.

PG - Platsgaranti

För alla behöriga som sökt senast sista anmälningsdag.

ÖS - Övriga behöriga sökande

I denna urvalsgrupp placeras sökande som är behöriga men saknar betyg eller ett giltigt meritvärde. Dessa sökande kan endast antas om det finns platser över när sökande med ett giltigt meritvärde fått plats på utbildningen.

Alla i urvalsgruppen ÖS rangordnas genom lottning.

Sökande utan meritvärde till utbildningar på grundnivå rekommenderas att göra högskoleprovet för att kunna konkurrera i ytterligare en urvalsgrupp.

SA - Sena anmälningar

I denna urvalsgrupp placeras sökande som gjort en sen anmälan. Sökande rangordnas efter det datum de har anmält sig.

 

Individuell prövning

Enligt högskoleförordningen (7 kap. 16 och 27 §§ HF) får en högskola i enstaka fall göra avsteg från de urvalsgrunder som är föreskrivna. Detta får bara ske om en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de övriga urvalsgrunder som finns och om den sökande genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. I samband med anmälan till utbildning vid Stockholms universitet kan ansökan om individuell prövning göras. Ansökan ska inkomma till Studentavdelningen på Stockholms universitet senast sista anmälningsdag.

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet

På denna sida