Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utbildning för studentrepresentanter

Stockholms universitets utbildning för studentrepresentanter syftar till att stödja dig i ditt uppdrag och din lagliga rätt att utöva inflytande över utbildningen. Den riktar sig till studentrepresentanter på institutionsnivå, men är även relevant för representanter på andra nivåer samt för personal vid universitetet.

Under utbildningen kommer du att få kunskap om dina rättigheter och skyldigheter som studentrepresentant. Du kommer även att få kännedom om frågor du kan påverka, vilket stöd du kan få, universitetets organisation och mycket annat matnyttigt. 

Utbildningen handlar om din väg genom uppdraget - från att vara ny (del 1), via att vara studentrepresentant (del 2), till att lämna över och ersättas för sitt uppdrag (del 3). Avsnitten i delarna innehåller korta filmer där du får träffa lärare, ledning och studentrepresentanter. I en del avsnitt finns även en eller flera uppgifter, såsom att läsa styrdokumentet ”Regler för studentinflytande” samt besvara frågor om dina rättigheter och skyldigheter. Notera att utbildningen inte examineras och inte ger högskolepoäng.

Lycka till med utbildningen!

Utbildningen har tagits fram under 2021 i nära samarbete med Stockholms universitets studentkår. Filmerna med lärare, ledning och studentrepresentanter har spelats in via Zoom. Filmerna är textade på svenska och på engelska.

 

Utbildningens uppbyggnad

 

Välkommen!

I detta avsnitt beskrivs hur utbildningen är uppbyggd och vilken nytta du kommer att ha av den som studentrepresentant. 

 

Del 1 – Att vara ny studentrepresentant

Del 1 hjälper dig som är ny studentrepresentant att komma igång med ditt uppdrag . 

I detta avsnitt får du reda på Stockholms universitets syn på studentinflytande, t.ex. att studenterna ses som aktiva medskapare. Du får träffa rektor Astrid Söderbergh Widding. Även hon har varit studentrepresentant en gång i tiden.

I detta avsnitt får du reda på fem viktiga sätt att påverka din utbildning.

Uppgift: Läs igenom webbsidan su.se/paverka.

Som ny studentrepresentant har du rätt att få en introduktion till det organ eller den grupp där du ingår. Du får exempel på hur Kulturgeografiska institutionen introducerar nya studentrepresentanter.

 

Detta avsnitt handlar om dina rättigheter och skyldigheter och var du kan läsa mer om dem. Filmen avslutas med ett quiz! 

Uppgift: Läs igenom Regler för studentinflytande och testa dina kunskaper genom ett quiz. Tips! Du hittar även svar på flera av frågorna genom att titta igenom filmerna i utbildningen.

OBS! Quizet fungerar endast med dator. Om du har mobiltelefon, besvara gärna frågorna i nedanstående dokument. Det quizet är översatt till engelska. 

Quiz – Rights and responsibilities for student representatives at Stockholm University (87 Kb)

 

Del 2 – Att vara studentrepresentant

Nu när du är mer erfaren är det dags att fördjupa dig i olika frågor som är viktiga att känna till under ditt uppdrag.

Vad kan du påverka som studentrepresentant och var gör du detta? Du får exempel från olika delar av organisationen och tips på hur du tar reda på hur du kan påverka din egen institution.

Uppgift: Leta reda på och läs igenom institutionens besluts- och delegationsordning eller liknande. Notera att den kan benämnas olika på olika institutioner. Om det inte finns en besluts- och delegationsordning, boka istället t.ex. in ett möte med prefekt eller studierektor eller annan lämplig person som kan berätta mer.

Kursplaner och utbildningsplaner styr och stödjer utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Du får reda på deras funktion, vad du kan påverka i dem och hur du går till väga för att påverka. Du får även reda på hur du kan använda dig av styrdokument för att förstå innehållet i planerna.

Uppgift: Leta reda på styrdokumenten för kurs- och utbildningsplaner för din fakultet och institution.

Individuella och allmänna studieplaner styr och stödjer utbildning på forskarnivå och kan komma upp i t.ex. en institutionsstyrelse. Du får tips om olika styrdokument, t.ex. handläggningsordningar, mallar och regler, som bestämmer hur planerna ska skrivas och se ut. Styrdokumenten är bra att ha som stöd när du behöver förstå innehållet i individuella och allmänna studieplaner.

Uppgift: Leta reda på styrdokumenten för individuella och allmänna studieplaner.

Detta avsnitt handlar om hur universitetet är organiserat samt ger dig övergripande fakta.

Uppgift: Ta reda på hur din institution är organiserad, t.ex. genom deras webbsida.

Hur får du hjälp och stöd under ditt uppdrag som studentrepresentant? Detta avsnitt går igenom det stöd du kan få av Stockholms universitets studentkår.

 

Del 3 – Att avsluta och lämna över

Precis som alla uppdrag tar ditt uppdrag som studentrepresentant förr eller senare slut och det är dags att lämna över det till din efterträdare och få intyg till ditt CV. Du kanske även vill gå vidare till nya uppdrag som studentrepresentant och du kanske undrar vad man tar med sig in i arbetslivet ? Det får du reda på i denna del.

Avsnittet ger tips om hur det kan gå till när du ska lämna över ditt uppdrag till din efterträdare. 

Som studentrepresentant får du ersättning för ditt uppdrag. Du får reda på var du hittar mer information om detta.

Detta avsnitt går igenom hur du gör för att få intyg. Du kan både få intyg för din mötesnärvaro och för ditt uppdrag. Det första intyget kan t.ex. du som är doktorandrepresentant behöva som underlag för att söka förlängning av din anställning. Det andra kan du använda i ditt CV när du söker arbete.

Som studentrepresentant har du många möjligheter att göra något som man kanske kan kalla för ”karriär”. Sofia Holmdahl, som har varit ordförande för Stockholms universitets studentkår, berättar om sin karriär som studentrepresentant. Som studentrepresentant får du med dig en hel del användbara kunskaper och erfarenheter in i arbetslivet. Sofia avslutar denna utbildning genom att berätta om detta.

 

Kontakt

Om du har frågor om studentrepresentation, kontakta Stockholms universitets studentkår via studentombud@sus.su.se.

Om du är student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, kontakta Studentkåren DISK via studiebevakning@disk.su.se.
 

På denna sida