Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mer information om Nais

Ansökningar om pedagogiskt stöd för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar görs via det webbaserade systemet Nais.

Här hittar du mer detaljerad information om de olika stegen i ansökningsprocessen och kan ta del av information om systemet Nais.

 

Du kan logga in i Nais på tre olika sätt: med ditt Stockholms universitets-konto, med ditt antagning.se-konto eller med ditt eduID-konto. 

För att kunna logga in med ett eduID-konto behöver du ha ett svenskt personnummer och en folkbokföringsadress.

 

Ansökningsprocessen i Nais består av 6 steg som du behöver genomföra innan du skickar in din ansökan:

  1. Välj ett lärosäte - välj Stockholms universitet.
  2. Information om personuppgiftsbehandling - läs informationen om hur dina personuppgifter kommer att behandlas.
  3. Kontaktuppgifter - kontrollera dina kontaktuppgifter och ändra om något inte stämmer.
  4. Bifoga intyg - ladda upp dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Nais godkänner både PDF:er och bilder, så du kan fota ditt dokument med din mobil och ladda upp.
  5. Beskriv din studiesituation - i den första delen anger du vad du studerar, samt hur länge utbildningen pågår. I den andra delen kan du beskriva hur du tror att din funktionsnedsättning kommer att påverka dina studier. Den andra delen är frivillig.
  6. Kontrollera din ansökan - och skicka in den.

Information om de olika stegen i ansökningsprocessen finns också på Nais hemsida, under Vanliga frågor och svar: Hur går en ansökan till?

Gå till Nais hemsida

 

Nais är ett webbaserat system där du som student med en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om att få särskilt pedagogiskt stöd i dina studier vid svenska universitet och högskolor.

 

Nais är ett nationellt system, men används lokalt av lärosäten och det är bara de samordnare som behandlar din ansökan som tar del av de uppgifter du lämnar. Det innebär att du behöver göra en ny ansökning i Nais även om du tidigare fått stöd vid andra universitet eller högskolor, då samordnarna vid Stockholms universitet inte har tillgång till ansökningar du gjort vid andra lärosäten.

 

Kontakt

På denna sida