Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kontaktuppgifter till utbildningstolkar

Här hittar du kontaktuppgifter till alla utbildningstolkar samt tolksamordningen vid Stockholms universitet.


Tolksamordningen

E-post: tolksamordning@su.se
Telefon: 070-422 15 18
SMS: 070-9032041158

Sektionschef Tord Rådahl
E-post: tord.radahl@su.se
Telefon/SMS: 070-422 15 00

Samordningens öppettider

Ordinarie öppettider är vardagar:
Måndag–torsdag: 7.00–18.00
Fredag: 7.00–17.00

Samordningen är stängd helgdagar.

Besöksadress: Studenthuset Beta, rum 160


Personal vid Sektionen för utbildningstolkning

 

Thomas Ahron

Thomas Ahron
Gruppledare och tolksamordnare
E-post: thomas.ahron@su.se
Telefon: 070-422 15 13

 

 


Anna Carlqvist
Teckenspråkstolk och tolklärare
E-post: anna.carlqvist@su.se
Telefon: 070-422 15 01


Eva-Lena Carlsson

Eva-Lena Carlson
Teckenspråkstolk och tolksamordnare
E-post: eva-lena.carlson@su.se
Telefon: 070-422 15 15

 


Niclas Ceder

Niclas Ceder
Skrivtolk
E-post: niclas.ceder@su.se
Telefon: 072-148 21 69

 


Carina Christersdotter

Carina Christersdotter
Ekonomiadministratör
E-post: carina.christersdotter@su.se
Telefon: 070-422 15 11

 


Ann-Sofi Edwall

Ann-Sofi Edwall
Teckenspråkstolk
E-post: ann-sofi.edwall@su.se
Telefon: 070-422 15 05

 


 

Titti Flodin

Titti Flodin
Teckenspråkstolk och skyddsombud
E-post: titti.flodin@su.se
Telefon: 070-422 15 17

 


Anneli Gustafsson

Anneli Gustafsson
Teckenspråkstolk
E-post: anneli.gustafsson@su.se
Telefon: 070-462 14 21

 


Sara Högblom
Teckenspråkstolk och tolksamordnare 
E-post: sara.hogblom@su.se 
Telefon: 070-462 14 22


Jessica Karlsson
Tolksamordnare 
E-post: jessica.karlsson@su.se
Telefon: 072-143 23 45

Stefan Larsson
Teckenspråkstolk/Skrivtolk
E-post: stefan.larsson@su.se
Telefon: 079-060 43 90


Åsa-Jeanette Larsson

Åsa-Jeanette Larsson
Teckenspråkstolk
E-post: asa-jeanette.larsson@su.se
Telefon: 070-422 15 08

 


Annika Lindberg
Teckenspråkstolk
E-post: annika.lindberg@su.se
Telefon: 070-422 15 09

 


Qina Lindberg

Qina Lindberg
Teckenspråkstolk
E-post: qina.lindberg@su.se
Telefon: 070-422 15 10

 


Anette Nordin Skarborn

Anette Nordin Skarborn
Tolksamordnare
E-post: anette.skarborn@su.se
Telefon: 070-422 15 04

 

 


Åsa Nyquist
Teckenspråkstolk
E-post: asa.nyquist@su.se
Telefon: 070-422 15 03

 


Thomas Pirander

Thomas Pirander
Teckenspråkstolk och miljörepresentant
E-post: thomas.pirander@su.se
Telefon: 073-707 87 04

 


Cecilia Ramel Homann

Cecilia Ramel Homann
Teckenspråkstolk 
E-post: cecilia.homann@su.se 
Telefon: 070-183 71 61

 


Tord Rådahl

Tord Rådahl
Sektionschef
E-post: tord.radahl@su.se
Telefon: 070-422 15 00

 


Linnéa Sandman Kruus
Teckenspråkstolk
E-post: linnea.kruus@su.se
Telefon: 070-422 15 07


Marie Sikström

Marie Sikström
Teckenspråkstolk 
E-post: marie.sikstrom@su.se 
Telefon: 070-462 14 25

 


Oskar Thorin

Oskar Thorin
Skrivtolk
E-post: oskar.thorin@su.se
Telefon: 072-148 21 68

 


Ika Wahlström

Ika Wahlström
Teckenspråkstolk
E-post: ulrika.wahlstrom@su.se
Telefon: 070-422 15 02

 


Mats Yngve

Mats Yngve
Teckenspråkstolk och tolksamordnare
E-post: mats.yngve@su.se
Telefon: 070-422 15 12

 


Sara Åström

 

Sara Åström
Teckenspråkstolk
E-post: sara.astrom@su.se
Telefon: 070-422 15 14

På denna sida