Stockholms universitet logo, länk till startsida

Digitala hjälpmedel och studieverktyg

Digitala hjälpmedel och studieverktyg kan vara ett sätt att underlätta dina studier. 

En del av verktygen finns tillgängliga i våra datorsalar och vissa kan du även ladda ner och installera kostnadsfritt på din privata dator, via universitetet. Vi tipsar dig också om några verktyg för inspiration, som universitetet inte tillhandahåller.

 

Mer avancerade rättstavningsprogram såsom Stava Rex och SpellRight kan vara ett stöd i ditt akademiska skrivande. De kan hjälpa dig att fokusera din energi på innehållet i dina texter och vara ett stöd i att inte undvika svårstavade ord.

Stava Rex

Stava Rex rättar stavfel och enklare grammatikfel på svenska. Du kan även få hjälp med lättförväxlade ord såsom släkt/släckt och strecka/sträcka. Programmet är utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter, men det är också bra för alla som behöver stöd för sin stavning.

SpellRight

SpellRight är utvecklat för svenskspråkiga personer som skriver på engelska. Det rättar stavfel och enklare grammatikfel. Du kan även få hjälp med lättförväxlade ord såsom witch/which och their/there/they’re. Programmet är utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter, men det är också bra för alla som behöver stöd för sin stavning.

Tillgång till programmen

Du som studerar vid Stockholms universitet har möjlighet att ladda ner och installera Stava Rex och SpellRight på din hemdator (PC/Mac) utan kostnad. När du har laddat ner programmen gäller licenserna under ett år. Därefter måste de avinstalleras innan du kan installera om dem.

Information om nedladdning och installation av Stava Rex och SpellRight

Kompatibilitet

På PC går det att använda programmen tillsammans med installerade versioner av Officeprogrammen Word, Excel, Outlook och Powerpoint. De fungerar även med gratisprogrammet Open Office. På Mac går det att använda programmen ihop med installerade versioner av Word och Pages.

Om du inte har Word installerat på din dator kan du aktivera ditt studentkonto i Office 365 och därefter ladda ned och installera Word på din dator kostnadsfritt.

Instruktioner för hur du aktiverar ditt studentkonto i Office 365

Instruktioner för hur du installerar Office 365-program på din dator

Lathundar

Lathund för Stava Rex på PC

Lathund för SpellRight på PC

Lathund för Stava Rex på Mac

Lathund för SpellRight på Mac

 

En talsyntes är ett verktyg som läser upp digital text, exempelvis i dokument och på hemsidor. Talsyntes kan användas för att lyssna på skriftlig information, och kan även användas för att korrekturlyssna på din egna texter.

Många talsynteser erbjuder en rad olika språk, så du kan exempelvis lyssna på en spansk text med en spansk röst. Talsynteser översätter inte mellan språk, så om du har en engelsk text och försöker lyssna med en svensk röst kommer uppläsningen att ha stark brytning.

Vissa talsynteser har även en skanningsfunktion, så kallad OCR-funktion (Optical Character Recognition), som gör att talsyntesen även kan läsa inskannade och fotade dokument. I dagsläget kan ingen talsyntes läsa upp handskriven text.

Förutom specifika talsyntesprogram kan det ibland finnas inbyggd talsyntesfunktion i vissa programvaror, mobiler och datorer. Därför förekommer det flera olika begrepp för talsyntes. Andra vanliga benämningar är bland annat "tal-till-text", "textuppläsning" och "talat innehåll".

ClaroRead Plus, talsyntes till PC och Mac

ClaroRead Plus är ett talsyntesprogram för PC och Mac som kan läsa upp digital text på en stor mängd språk. ClaroRead Plus har även flertalet extrafunktioner inbyggda, bland annat en läslinjal för datorn (Screen Ruler), ett tankekartsverktyg (Claro Ideas) och OCR-skanningsfunktion för att göra inskannade dokument uppläsningsbara.

Du som studerar vid Stockholms universitet har möjlighet att ladda ner och installera ClaroRead Plus på din hemdator utan kostnad. När du har laddat ner programmen gäller licenserna under ett år. Därefter måste de avinstalleras innan du kan installera om dem.

Information om nedladdning och installation av ClaroRead Plus

Information om skanna-funktionen i ClaroRead Plus

Talsyntes i datorer och programvaror

En del datorer och programvaror har idag inbyggda talsyntesfunktioner som kan aktiveras på olika sätt. Se länkarna nedan för information om hur du kan aktivera och använda talsyntes på Mac-datorer, i Chromebooks samt i Microsoft Office-program.

Information om talsyntes på Mac-datorer

Information om talsyntes i Chromebooks

Information om talsyntes i Microsoft Office-program

Talsyntes i mobiler och surfplattor

Många moderna mobiler och surfplattor har idag inbyggda talsynteser som går att aktivera. Du kan därmed få text på din mobila enhet uppläst. Mobiler och surfplattor finns i ett stort antal varianter och det kan därför variera hur man aktiverar och använder inbyggd talsyntesfunktion. Om länkarna nedan inte motsvarar din enhet, googla på din typ av enhet + ”text till tal”, ”talsyntes” eller ”textuppläsning” för att hitta instruktioner kring hur du kan aktivera och använda inbyggd talsyntes på just din mobil eller surfplatta.

Information om talsyntes på iPhone

Information om talsyntes på Android-enheter

 

Diktering, som också kan kallas tal-till-text eller röstinmatning, möjliggör att du kan prata in text istället för att skriva med tangentbord. Att tala in text kan vara ett alternativ om det är utmanande att skriva med tangentbord eller om det är enklare att uttrycka sig muntligt.

Dikterad text blir dock oftast inte felfri, så texterna kan behöva korrigeras efteråt. Taltempo, artikulation, bakgrundsljud och hur nära du är mikrofonen när du talar är faktorer som kan påverka hur väl verktyget förstår och tolkar det du säger. Det kan krävas lite övning för att hitta rätt teknik för att verktyget ska tolka det du säger så korrekt som möjligt.

Det finns olika lösningar för diktering beroende på vilken enhet eller program man använder.

Diktering i datorer

Många moderna datorer har inbyggd dikteringsfunktion. Funktionen kan behöva aktiveras innan den kan användas. Hur funktionen används beror på vilken typ av dator du har. 

Diktering i Mac

Diktering i Windows 11

Diktering i Chromebook

Diktering i program

Diktering kan finnas tillgängligt i vissa program. Det finns exempelvis diktering tillgängligt i Officeprogrammen Word, Powerpoint, Outlook och OneNote för Office 365-prenumeranter. Diktering finns också tillgängligt i Google Docs om du använder webbläsaren Chrome. Gå till fliken "Verktyg" och välj "Röstinmatning" för att diktera i ett Google Docs-dokument.

Diktering i Office 365-program

Diktering i Google Docs

Diktering i mobiler och surfplattor

Diktering finns inbyggt i många moderna mobiler och surfplattor, men ibland kan funktionen behöva aktiveras innan den går att använda. Eftersom det finns många olika typer av mobiler och läsplattor varierar det hur funktionen aktiveras. Googla på din typ av enhet + "diktering" eller "röstinmatning" för att få reda på hur du aktiverar funktionen på just din mobil eller surfplatta. Är diktering aktiverat brukar det finnas en mikrofonsymbol på tangentbordet. Klicka på mikrofonsymbolen för att börja diktera. 

 

Att använda kostnadsfria ordböcker online kan vara ett sätt att utveckla ditt akademiska läsande och skrivande.

Svenska.se

Svenska Akademiens sida svenska.se ger dig kostnadsfri tillgång till tre ordböcker: 

  • SAOL - Svenska Akademiens Ordlista: Ger ibland ordförklaring, men visar främst hur olika ord kan böjas.
  • SO - Svensk Ordbok: Ger mer utförliga beskrivningar av ord i modern svenska.
  • SAOB - Svenska Akademiens Ordbok: En historisk ordbok med anor från 1500-talet som beskriver svenskt skriftspråk. Riktar sig till forskare och de som är intresserade av ord och uttryck.

Sidan har en integrerad rättstavningsmotor från Oribi (samma som används i rättstavningsprogrammet Stava Rex) och kan ge ordförslag även om du stavar fel. Många ordböcker är känsliga för felstavningar, men denna kan alltså hitta rätt ord även vid mer ljudenlig stavning.

Gå vidare till svenska.se

Nationalencyklopedin (NE)

Nationalencyklopedin erbjuder utöver sitt uppslagsverk ordböcker på ett flertal olika språk samt möjligheten att söka specifikt på synonymer till svenska ord. Studenter vid Stockholms universitet har möjligheten att använda Nationalencyklopedins hemsida, NE.se och NE:s app kostnadsfritt.

Tillgång till NE

Är du på universitetet och är uppkopplad mot Eduroam och går in på NE.se eller NE-appen är du automatiskt gruppinloggad som Stockholms universitet och har fri tillgång till innehållet. För att kunna använda sidan och appen när du inte är på universitetet måste du skaffa ett personligt konto. Detta gör du inne på NE.se.

Gå vidare till NE.se

 

IKT-pedagogen på Särskilt pedagogiskt stöd kan ge dig som har en funktionsnedsättning en genomgång av funktioner och inställningar i ClaroRead Plus, Stava Rex och SpellRight. Du kan också få tips om hur du kan använda dessa hjälpmedel i dina studier. Mejla cecilia.widlund@su.se för att boka en tid. 

Tjej med bärbar dator i biblioteket
Foto: Niklas Björling
På denna sida