Stockholms universitet logo, länk till startsida

Information och blanketter för antecknare, mentor, med mera

Du som arbetar som exempelvis antecknare, mentor eller tentamensvakt till studenter med funktionsnedsättning hittar information om ditt uppdrag här.

Du kan läsa om arbetet som antecknare, få information om timersättning och hur du gör en kontoanmälan. Du hittar även blanketterna för arvodes- och tidrapportering i PDF-format här, samt kan läsa om hur blanketterna fylls i och lämnas in.

 

Som antecknare ger du stöd till en student och kurskamrat som behöver hjälp med att ta föreläsningsanteckningar. Med anteckningsstöd kan studenten fokusera helt på det som sägs och visas av föreläsaren. För att få anteckningsstöd krävs att studenten går på föreläsningen eller seminariet. Anteckningsstöd ges vid föreläsningar och seminarier där läraren deltar.

Dina anteckningar ska på ett tydligt och korrekt sätt sammanfatta helheten som beskrivs under föreläsningar och seminarier.

Tidsåtgång

När tidsåtgången för anteckningsstöd beräknas är det tiden för föreläsningen eller seminariet som ska räknas och ersättas. Som antecknare får du endast betalt för den faktiska tiden som du fysiskt antecknar under föreläsning eller seminarium. Arvode betalas inte ut för raster.

Du får betalt för en uppsättning anteckningar per månad oavsett om dina anteckningar skickas ut till en eller flera studenter.

Institutionen ansvarar för att den tid som antecknaren angivit stämmer med tiden för föreläsningarna och seminarier. Detta bekräftas genom att studievägledaren, eller annan ansvarig person, skriver på arvodesblanketten. 

Rutiner för överlämning av anteckningar

 • Du kan lämna dina anteckningar till studenten i anslutning till föreläsningen eller seminariet.
 • Du kan skicka dina anteckningar till studenten via e-post.
 • Om du mejlar dina anteckningar till flera studenter, kom ihåg att antingen skicka separata mejl eller att skriva in mottagaradresserna som hemliga kopior. Detta för att skydda studenternas integritet. 
 
 • Antecknare: 100 kr/timme exklusive semesterersättning. Det är tiden för föreläsningen, seminariet, lektionen eller liknande som ersätts.
 • Tentamensvakt: 170 kr/timme exklusive semesterersättning, vardagar innan 18:00.
  210 kr/timme exklusive semesterersättning, vardagar efter kl. 18:00 och helger.
 • Mentor: 165 kr/timme exklusive semesterersättning.
 • Synstödjare/ledsagare: 165 kr/timme exklusive semesterersättning.
 

För att du som arbetar som tentavakt, antecknare, mentor eller synstödjare ska få din lön till rätt konto krävs att du själv gör en kontoanmälan till Danske Bank.

Om du inte tidigare arbetat för och fått lön från Stockholms universitet måste du vänta tills dina personuppgifter är inlagda i universitetets lönesystem innan du kan göra en kontoanmälan. Uppgifterna läggs in i samband med att du lämnar eller skickar in din första arvodesblankett till Studentavdelningen. Du kommer att få ett meddelande via e-post när du kan göra din kontoanmälan.

För att göra en kontoanmälan krävs BankID. Du måste även ange universitetets kundnummer för att anmälan ska godkännas. Kundnumret är 79200.

Kontoanmälan till Danskebank

En kontoanmälan innebär inte att du blir kund hos Danske Bank. Även du som är kund hos Danske Bank måste göra en kontoanmälan. Om du inte gör en kontoanmälan kommer du att få dina pengar på en utbetalningsavi.

 

Blanketten "Arvodesblankett" måste fyllas i och skrivas under för du ska få din lön.

 • Om du arbetat som antecknare eller tentamensvakt ska ansvarig person på institutionen, t.ex. studievägledaren, skriva under och på så sätt bekräfta att uppgifterna stämmer.
 • Om du arbetat som mentor är det studenten som skriver under för att bekräfta att uppgifterna stämmer.

Utöver det ska även blanketten "Löne- och tidrapport" fyllas i. Här ska uppgifter om dagar och tider då arbetet utförts fyllas i och summeras så exakt som möjligt.

På blanketterna är det viktigt att namnet på studenten som erhållit stödet anges. Om du har utfört arbete för ett flertal studenter ska samtliga namn anges på blanketterna.

Blanketterna är i PDF-format med formulärfält. Du kan därmed fylla i dem digitalt på din dator. Spara ned blanketterna på din dator och öppna dem i Adobe Acrobat Reader för att kunna spara förändringar du gör i formulärfälten. Det går även bra att skriva ut blanketterna och fylla i dem för hand.

Kontakta oss på arvode.studentstod@su.se om du har frågor om blanketterna.

Arvodesblankett (104 Kb)

Löne- och tidrapport (91 Kb)

 

När blanketterna är ifyllda och underskrivna av exempelvis studievägledare ska de lämnas in till Särskilt pedagogiskt stöd.

Det finns två sätt att lämna in blanketterna:

 1. Lämna blanketterna i Infocenter som ligger i entréplan i Studenthuset, Universitetsvägen 2B.

  eller
   
 2. Posta blanketterna till: 
  Stockholms universitet
  Studentavdelningen
  Särskilt pedagogiskt stöd
  106 91 Stockholm
 

Blanketterna ska ha inkommit till Särskilt pedagogiskt stöd senast den 5:e för att arvodet med säkerhet ska kunna betalas ut runt den 25:e samma månad. Exempelvis: för blanketter som inkommer till Särskilt pedagogiskt stöd senast den 5:e februari betalas arvodet ut runt den 25:e februari.

På denna sida