Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litteraturvetenskap I

Litteraturvetenskap I är en språngbräda in i en värld av texter, historier och tankar, både från svunna tider och från vår egen samtid.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Ska du studera vid Institutionen för kultur och estetik i höst? Varmt välkommen till oss! Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

När du blivit antagen som student hos oss får du ett välkomstbrev till den e-postadress du angett vid ansökan. Där hittar du instruktioner om hur du tackar ja till din plats, samt hur du registrerar dig (OBS! Det räcker inte att enbart tacka ja, utan du måste också registrera dig). I välkomstbrevet hittar du även information om introduktion till kursen som du ska läsa.

Kom ihåg att hålla reda på informationen för antagna studenter och tacka ja i tid, samt webbregistrera dig under registreringsperioden. Om du inte tackar ja eller registrerar dig i tid, så förlorar du din plats i utbildningen.


Registrering och introduktion

Idéhistoria, konstvetenskap och litteraturvetenskap Se ditt välkomstbrev för information.

Teatervetenskap och Musikvetenskap Se ditt välkomstbrev för information. När du blivit antagen som student i teatervetenskap eller musikvetenskap får du ett första välkomstbrev till den e-postadress du angett vid ansökan. Där hittar du instruktioner om hur du tackar ja till din plats. Efter antagningsbeskedet från antagningen kommer du att få ytterligare ett välkomstbrev, där du hittar information om kursen du ska gå samt hur du registrerar dig på kursen (OBS! Det räcker därmed inte att enbart tacka ja till din plats, utan du måste också registrera dig på den kurs du ska gå). Webbregistreringen för teatervetenskapen och för musikvetenskapen öppnar 8 augusti 2022, och stänger med undantag för kursen Filmmusik en dag efter respektive kursstart. Tid för stängning av webbregistrering för den kurs du ska gå, hittar du i det andra välkomstbrevet.

Webbregistreringstider HT22

Konstvetenskap och kulturarvsstudier
För kurser som startar under period 1: 8/8 – 19/8 2022
För kurser som startar under period 2: 8/8 – 7/10 2022

Idéhistoria
För kurser som börjar första terminshalvan: 8/8 – 21/8 2022
För kurser som börjar andra terminshalvan: 8/8 – 23/10 2022

Litteraturvetenskap
För kurser som börjar första terminshalvan: 8/8 – 22/8 2022
För kurser som börjar andra terminshalvan: 8/8 – 24/10 2022

Musikvetenskap
Webbregistreringen för samtliga kurser öppnar den 8/8 2022. Webbregistreringen stängs: vänligen se lite längre ner på den här kurssidan.

Teatervetenskap
Webbregistreringen för samtliga kurser öppnar den 8/8 2022. Webbregistreringen stängs: vänligen se ditt välkomstbrev.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen eller studievägledaren.


Athena och kursmaterial

Institutionen använder sig av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart.


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta även studievägledaren för ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Under terminen får du möjlighet att läsa många klassiker och följa litteraturens utveckling från antiken till modern tid. De litteraturhistoriska studierna kombineras med olika analysmetoder och perspektiv.

Du kan läsa Litteraturvetenskap I på helfart/dagtid eller halvfart/kvällstid.

 • Kursupplägg

  Litteraturvetenskap I behandlar centrala litteraturvetenskapliga begrepp och frågeställningar och ger en fördjupad litteraturhistorisk och litteraturvetenskaplig kompetens. Kursen omfattar 30 högskolepoäng, fördelade på 4 delkurser om vardera 7,5 hp.

  Delkurser

  1. Att analysera och tolka litterär text, 7,5 hp

  Kursen behandlar litteraturvetenskapens mål och syften, det litterära textbegreppet och grundläggande litteraturvetenskapliga termer för analys och tolkning.

  2. Litteraturens historia I. Från antiken till 1600, 7,5 hp

  Kursen behandlar huvudsakligen den västerländska litteraturens historia från antiken till 1600, med särskilt fokus på textanalys och historisk kontextualisering. Inom kursen tillämpas grundläggande litteraturvetenskapliga termer och perspektiv på historiska texter. De litterära texterna diskuteras främst utifrån författaren, läsaren, mediet, språket och den historiska kontexten.

  3. Litteraturens historia II. Från 1600 till 1870, 7,5 hp

  Kursen behandlar huvudsakligen den västerländska litteraturens historia från 1600 till 1870, med särskilt fokus på textanalys och historisk kontextualisering. Inom kursen tillämpas grundläggande litteraturvetenskapliga termer och perspektiv på historiska texter. De litterära texterna diskuteras främst utifrån författaren, läsaren, mediet, språket och den historiska kontexten.

  4. Litteraturens historia III. Från 1870 till i dag, 7,5 hp

  Kursen behandlar huvudsakligen den västerländska litteraturens historia från 1870 till i dag, med särskilt fokus på textanalys och historisk kontextualisering. Inom kursen fördjupas de teoretiska perspektiven och tillämpningen av litteraturvetenskaplig terminologi, med fokus på författaren, läsaren, mediet, språket och den historiska kontexten.

  Undervisning

  Undervisning ges i form av storföreläsningar och seminarier. Därutöver tillkommer grupparbeten och självstudier. Föreläsningar och seminarier är obligatoriska inslag i kursen.

  Examination

  Examination sker genom hemtentamen och salstentamen.

  Examinator

  Höstterminen 2022

  Delkurs I:
  Krzysztof Bak, professor
  Per Anders Wiktorsson, universitetslektor

  Delkurs II:
  Johan Lundberg, universitetslektor
  Jan Holmgaard, universitetslektor
  Per Anders Wiktorsson, universitetslektor

  Delkurs III:
  Anna Albrektson, professor

  Delkurs IV:
  Helena Bodin, professor
  Frida Beckman, professor
  Ingemar Haag, universitetslektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Att plugga litteraturvetenskap

  Väljer du att studera litteraturvetenskap vid Stockholms universitet kan du se fram emot en utbildning med fantastiska läsupplevelser, lärorika föreläsningar och stimulerande diskussioner.

  Schemalagda timmar och självstudier
  På schemat ser det ut som att studenter i litteraturvetenskap har gott om fritid, men för att hänga med i diskussioner och föreläsningar behöver du avsätta mycket tid för läsning. En kurs som ger 30 hp/termin är heltidsstudier: 40 h/vecka. Som student i litteraturvetenskap krävs god framförhållning och noggrann planering. Flera böcker överstiger 400 sidor och för att ligga i fas med undervisningen kan du behöva påbörja inläsningen i förväg.

  Närvaro
  Kurserna i litteraturvetenskap utgörs även av seminarier, storföreläsningar och grupparbeten. Alla delar är viktiga. Den schemalagda undervisningen är obligatorisk, vilket innebär att du som student skall närvara. För varje enskild delkurs krävs minst 60 procents närvaro (lektioner och storföreläsningar sammanräknade). Du kan inte komplettera frånvaro med extrauppgifter. Har du mindre än 60 procents närvaro måste du läsa om delkursen vid senare tillfälle.

  Tentamen och omtentamen
  Generellt avslutas varje delkurs med hemtentamen, vilket innebär att du får ett antal frågor att besvara inom avgränsad tid. Svaren ges i löpande text utifrån lärarens anvisningar. Inlämningen sker via lärplattformen Athena. Det är inte tillåtet att plagiera och samtliga tentor behandlas av textjämförelseverktyget Urkund för att upptäcka eventuella plagiat. Tentor bedöms av lärare enligt kursens betygskriterier. Om du får betyget F eller FX (underkänd) på tentan har du alltid möjlighet att göra omtenta. Det går inte att i efterhand komplettera ett underkänt betyg. Läraren erbjuder normalt en omtenta i anslutning till delkursen. Omtentan har liknande upplägg som ordinarie tentamen men aldrig samma innehåll. Frågor om tentamen och betygskriterier besvaras i första hand av undervisande lärare.

  Två gånger/år (januari och augusti) har alla studenter i litteraturvetenskap även möjlighet att göra omtenta på oavklarade kurser. För information om dessa uppsamlingstentor, kontakta studievägledaren.  

  Athena
  Undervisningen i litteraturvetenskap är kopplad till lärplattformen Athena. När du har registrerat dig på en kurs ska du kunna hitta kurssidan under ”Kurser” i Athena. Vid problem kan du kontakta Studentexpeditionen eller Helpdesk. På kurssidan finns kursens lektionsplanering, litteraturlista, betygskriterier och kursplan samt annan viktig information du behöver för att kunna genomföra dina studier på bästa sätt.

  Studievägledare
  Till studievägledaren i litteraturvetenskap kan du vända dig med frågor om din utbildning och examen. Studievägledaren tar också emot ansökan om tillgodoräknanden och synpunkter på undervisning och lärare.

  Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsvariation och är i behov av extra stöd så kan du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Tänk på att om du behöver ha extra stöd vid undervisning eller tentamen behöver institutionen informeras i god tid före kursstart.

  Löpande under terminen kan du också få stöd från Studie- och språkverkstaden, som bland annat vägleder i akademiskt skrivande och ger kurser i studieteknik.

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (211 Kb)

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Om man tröttnar på böcker efter flera års studier? Nej, det blir bara mer intressant!

  Se masterstudenten Inas video.

  Möt våra lärare

  Intervju med läraren och forskaren Anna Albrektson

  Visste du att dina lärare på Stockholms universitet också är forskare? Anna Albrektson är professor och undervisar på flera kurser i litteraturvetenskap.

  Anna Albrektson
  Anna Albrektson. Foto: Ingmarie Andersson

  Just nu skriver hon om europeisk dramatik som handlar om Medea, känd från Euripides antika tragedi.

  –Medea är en kontroversiell figur – hon dödar sina två söner – men det sena 1700-talets författare lyckas ofta göra henne till en ömkansvärd älskande kvinna och mor. Det finns en uppsjö Medea-dramer i olika genrer och från olika delar av Europa under upplysningens och revolutionernas tidsperiod (1750-1800). Jag vill visa att det finns viktiga skillnader mellan exempelvis en engelsk och en tysk Medea, men också hur 1700-talets syn på kvinnan och modern både blir en möjlighet och ett hinder i de nya versionerna av berättelsen, berättar Anna Albrektson.

  Anna Albrektson undervisar på delkursen i den äldre litteraturens historia på vår grundkurs Litteraturvetenskap I. Där får du som student läsa klassiker från antiken till och med 1700-talet. Hon håller också i läskurser om 1700-talets litteratur.

  Vad ger det en att studera litteraturvetenskap?
  –Först och främst ger det läsupplevelser – läslusten är en bra drivkraft. Men du möter också nya texter och nya sätt att läsa. Utbildningen på Stockholms universitet har både ett historiskt och ett teoretiskt fokus – du kommer att upptäcka att litteratur är så mycket mer än den pocket du läser i tunnelbanan. Du får lyssna och smaka på rytmen i Sapfos kärleksdikter, fundera över hur manligt och kvinnligt gestaltas i Hamlet, och upptäcka att 1800-talsromanens cliffhanger beror på publikationssättet – ett kapitel i taget trycktes i pressen. Att läsa litteraturvetenskap gör att du kan resa i tid och rum på ett ganska miljövänligt sätt, och ger dig dessutom en humanistisk, kritisk och vetenskaplig skolning, säger Anna Albrektson.

  Vem passar det att läsa litteraturvetenskap?
  –Alla som vill ägna många timmar åt att läsa, och som är beredda att möta människor och föreställningar från alla tider och platser. Alla som vill skaffa sig en bra verktygslåda för läsning. Alla som är beredda att leta böcker på bibliotek, antikvariat, på nätet och i bokhandeln. Alla som orkar bära många böcker. Alla som vill pröva sina sinnen – litteratur är till för ögat, örat, känseln och – varför inte? – smak och lukt.

  Blir man författare om man läser litteraturvetenskap?
  –Nej, inte i första hand. Men alla som vill skriva, oavsett om det är vetenskaplig text, journalistik eller fiktion, har stor nytta av att läsa. Läs ofta, vitt och brett, och gärna med litteraturvetenskapliga perspektiv – det är spännande att förstå hur en författare skapar nya världar med hjälp av vanliga ord.

  Vad kan man jobba med efter att ha läst litteraturvetenskap?
  –Att kunna förhålla sig kritiskt och prövande till vår tids språkliga snårskog är viktigt för hela samhället. Eftersom man skaffar sig en god kunskap om texter och berättelser, om läsning och tolkning, kan man arbeta inom många områden inom privat och offentlig sektor. Flera av våra tidigare studenter arbetar som exempelvis redaktörer, kritiker eller lärare. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att studier i litteraturvetenskap inte är en yrkesutbildning. Men litteraturvetenskaplig kompetens är användbar i alla sammanhang där orden står i centrum.

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
  Studentexpedition