Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociala relationer i skolan och läraren som ledare: ULV

Kursen ingår i Utländska lärares vidareutbildning (ULV), termin 1.

Kursen behandlar förskolan/skolan som en arena för social interaktion. Kursen uppmärksammar olika typer av relationer som aktualiseras i förskolan/skolarbetet: barns och ungas relationer till varandra samt relationer mellan lärare, barn/elever och föräldrar.

Kursen behandlar vidare föreställningar om normalitet och avvikelser, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Särskild vikt läggs vid kommunikationens betydelse för utveckling och lärande och hur problem kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede, samt ledarskapets betydelse för dessa processer. Under kursen behandlas också barnperspektiv, barns delaktighet och barns rättigheter.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höstterminer och vårterminer på heltid (100%).

  VT22: 2/5 - 3/6

  För information om VFU se separat kurssida för kursen (UB37UU).

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Kursbeskrivning UB30UU VT22 (154 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Examination

   

  Examination VT22

  Den examinerande gruppuppgiften genomförs muntligt under seminarium 5 (tema migration). Se vidare instruktioner under seminarium 5 i planeringar på Athena.

  Den skriftliga hemtentamen blir tillgänglig den 2022-06-01 kl. 13.00. Examinationsuppgiften publiceras som instruktionsfil till mappen Inlämning av hemtentamen under Examinationer i Athena.
  Senast 2022-06-03 kl. 17.00 lämnar du in examinationen i mappen Inlämning av hemtentamen

  Omexamination VT22

  Datum: 2022-08-15 kl. 09.00. Under Examinationer i Athena publiceras instruktioner som instruktionsfil för inlämningen av omexaminationen.
  Senast 2022-08-17 kl. 13.00 lämnar du in examinationen i mappen Omexamination hemtentamen i i Athena. Du hittar även inlämningen via Planeringar i Athena.

   

  Examinator

  Examinator: Josefine Krigh, e-post: Josefine.krigh@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att schemat kan komma att ändras fram till en månad innan kursstart.

  Schema UB30UU VT22

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontaktar du kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering, betygsrapportering eller Athena kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Josefine Krigh, e-post: josefine.krigh@buv.su.se 

  Kursadministratör: Mattias Olsson, e-post: mattias.olsson@buv.su.se

  Om du har mer generella frågor om din utbildning, kontakta samordnade för Utländska lärares vidareutbildning: ulv@su.se

  Vid frågor gällande VFU kontakta: vfu@su.se

  Hitta till oss:

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps

  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:


  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen