Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Osteoarkeologisk metodik

Kursen fördjupar kunskapen om osteoarkeologisk metodik och tolkningsproblematik där studenten självständigt ska tillämpa och fördjupa sina kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resoneman i analys och tolkning av osteoarkeologiska problemställningar.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i arkeologi, inriktning osteoarkeologi.
Endast registrering.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier samt handledning. All undervisning är obligatorisk.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - Kristiskt och systematiskt integrera kunskap om osteoarkeologiska metoder och tolkningsprocesser.
  - Analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, och situationer inom osteoarkeologi samt visa väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnesområdet.
  - Utifrån en fördjupad osteoarkeologisk metodkunskap och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar.
  - Planera och med adekvata metoder genomföra olika typer av uppgifter inom osteoarkeologin och därvid beakta gällande forskningsetiska normer.

   

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell hemskrivning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvarig lärare
  Jan Storå, jan.stora@ofl.su.se