Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur

Masterprogrammets studiegång ”Tyskspråkig litteratur” anlägger ett brett perspektiv på den tyskspråkiga litteraturen.

Förutom tolknings- och berättelseteoretiska kurser ger dig programmet bland annat fördjupningar i litterära klassiker och deras verkningshistoria, kritiska perspektiv på relationen mellan litteratur och samhälle, samt inblickar i ett stort antal aktuella litteraturvetenskapliga perspektiv.

Vi berättar mer

Vill du veta mer? Vår professor och programkoordinator Axel Englund berättar på engelska om utbildningen.

 • Programöversikt

  Tyskspråkig litteratur är en av tretton studiegångar inom Humanistiska fakultetens masterprogram i litteraturvetenskap, och ges av Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Programmet börjar varje hösttermin, sträcker sig över fyra terminers heltidsstudier och avslutas med ett examensarbete om 30 hp i form av en masteruppsats. Som student läser du normalt fyra halvfartskurser om 7,5 hp varje termin, så att varje halva av terminen innehåller två parallella kurser. Under programmets andra och tredje termin kan du läsa sammanlagt tre valbara kurser (22,5 hp), varav minst två skall vara inom andra huvudområden, samt en färdighetskurs (7,5 hp).

  År 1

  Termin 1

  Programmets första termin innehåller tre kurser som läses av alla studenter, oavsett studiegång:

  Dessutom läser du följande kurs vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, som ges med olika teman olika terminer (för information om vilket kurstema som ges den aktuella terminen, klicka på kursnamnet):

  Redan under första terminen börjar förberedelserna för examensarbetet. Du diskuterar ämnen och idéer med en handledare baserat på en preliminär intresseförklaring inför uppsatsen. Handledaren fungerar sedan genom hela programmet som en mentor, som vid sidan av studievägledaren kan ge dig råd om lämpliga kurser och inriktningar som leder fram till en stark uppsats.

  Förutom de ordinarie kurserna ges varje hösttermin en föreläsningsserie på engelska, som följs av alla studenter på Masterprogrammet i litteraturvetenskap, där en rad olika litteraturvetenskapliga perspektiv introduceras av universitetets forskare.

  Termin 2

  Under programmets andra termin ges endast en obligatorisk kurs inom huvudområdet tyska, vilket ger dig utrymme för valbara kurser:

  År 2

  Termin 3

  Tredje terminen läses en kurs inom huvudområdet tyska, en färdighetskurs om 7,5 hp, samt en seminariebaserad teorikurs om 7,5 hp som fungerar som förberedelse för uppsatsarbetet. Kursen Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp, som läses denna termin, kan räknas antingen som en färdighetskurs eller en valbar kurs.

  • Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, II, 7,5 hp (huvudområde tyska)
   Färdighetskurs, 7,5 hp
  • Valbar kurs, 7,5 hp
  • Seminariekurs i aktuella teoretiska perspektiv, 7,5 hp (huvudområde litteraturvetenskap)
  • Kursen Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
   eller som valbar kurs.

  Förutom de ordinarie kurserna ges varje hösttermin en föreläsningsserie på engelska, som följs av alla studenter på Masterprogrammet i litteraturvetenskap, där en rad olika litteraturvetenskapliga perspektiv introduceras av universitetets forskare. 

  Termin 4

  Den sista terminen på programmet ägnas uteslutande åt examensarbetet, som utförs inom ramen för en helterminskurs:

  • Tyska – Masterkurs, 30 hp  

  Masteruppsatsen, ditt examensarbete, är det viktigaste och mest omfattande arbetet du gör inom programmet. I den skall du fördjupa dig i en del av ämnet som särskilt intresserar dig och sträva efter att lämna ett självständigt bidrag till litteraturvetenskapens kunskapsbygge. Till din hjälp har du en handledare som ger dig råd och respons på din text. Dessutom deltar du i uppsatsseminariet i tyska, där idéer, utkast och avsnitt presenteras och kommenteras. Avslutningsvis ventileras uppsatsen vid ett seminarium med en annan student som opponent. Du opponerar själv på en uppsats.

 • Så ansöker du

  Behörighet

  För att antas till programmet krävs kandidatexamen i tyska eller motsvarande, samt Engelska 6. Som motsvarande räknas till exempel kandidatexamen i språk eller litteratur ifrån något av de tyskspråkiga länderna med en litteraturvetenskapligt inriktad kandidatuppsats.

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
  Programkoordinator
  Studentexpedition