Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magisterprogram i Barnkultur

Programmets övergripande mål är att erbjuda en tvärvetenskapligt orienterad utbildning om barnkultur, med en tydlig förankring i det omgivande samhället. Programmet är unikt och den enda utbildning i Sverige som leder till till magister i ämnet barnkultur!

Under utbildningen presenteras och diskuteras aktuella forskningsfält, teoretiska ansatser och fördjupade metodinriktningar relevanta för ämnesområdet barnkultur, med syfte att ge vidgade och fördjupade kunskaper kring ett självvalt forskningsområde samt utveckla förmågan att tillämpa vetenskaplig metodik genom ett självständigt arbete om 15 hp. Dessutom ger utbildningen möjlighet till en praktikperiod motsvarande 15 hp.

Största delen av utbildningen sker i en liten studiegrupp med nära kontakt till dina handledare och lärare. Du kommer att möta studenter som är i olika faser av sin utbildning  vilket skapar goda förutsättningar för intressant utbyte med andra studenter samt nätverkande.

Programmet leder fram till en Filosofie magisterexamen i barnkultur.

Magisterprogammet är under utveckling och ges nästa gång höstterminen 2023.

 • Programöversikt

  Programmet består av 45 hp obligatoriska kurser inklusive ett självständigt arbete 15 hp, samt 15 hp valbara kurser.

  Utbildningsgången ser olika ut beroende på studietakt och till viss del på önskemål. Kontakta oss för att diskutera vad som passar dig bäst.

  I programmet ingår följande kurser:

  • Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp
  • Teori och metod i barnkulturforskning, 7,5 hp
  • Fördjupningsstudium i barnkultur, 7,5 hp
  • Barnets bästa i barnkulturen, 7,5 hp
  • Självständigt arbete, 15 hp

  samt

  • Handledd praktik inom barnkulturområdet, 15 hp

  eller

  • kurser om 15 hp valda i samråd med föreståndare för Centrum för barnkulturforskning

   

   

 • Kontakt

  För mer information kontakta cbk@barnkultur.su.se