Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa

Som lärare i fritidshem och idrott & hälsa arbetar du med elever mellan 6 – 12 år och uppdraget är att skapa en meningsfull fritid för elever som utmanar och stimulerar till lärande och väcker lusten till rörelse. En viktig del är att kunna fånga upp och utgå från elevernas egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av undervisningen.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen att studera vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen!

Kvinnlig student som jublar när hon läser antagningsbesked från universitet. Foto:Alexandr Davydov/M

Tacka ja till din utbildningsplats

Du som har blivit antagen eller reservplacerad till något av våra program måste tacka ja till platsen senast den 22 juli.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Du kommer även få ett välkomstmejl från institutionen i samband med att de andra antagningsbeskedet skickas ut den 28 juli från antagning.se. I välkomstmejlet hittar du information inför kursstart. Nedan finner du den viktigaste informationen sammanfattad.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar den 8 augusti.
Aktivera ditt universitetskonto här

När du har aktiverat ditt universitetskonto kommer du få en e-postadress som är kopplad till ditt SU-konto. För att du inte ska missa någon viktig information från Stockholms universitet eller institutionen bör du använda den adressen eller lägga till en eftersändelse till en annan e-postadress som du aktivt använder. Inställningar för detta kan du göra i ditt universitetskonto.

Registrera dig på dina kurser

Innan terminen startar måste du registrera dig på alla de programkurser du ska läsa under terminen. Du måste först ha aktiverat ditt universitetskonto för att kunna registrera dig.

Webbregistreringen är öppen 8-18 augusti. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet.

Så här webbregistrerar du dig:

 • Registrera dig i Ladok för studenter - du loggar in med ditt universitetskonto.
 • Gå till fliken "Aktuell utbildning".
 • Klicka på knappen "Registrering" för dina aktuella kurser för terminen.
 • Klicka på "Registrera mig".

Om du får problem med registreringen så kontakta utbildningsadministratören för termin 1 på programmet, senast den 18 augusti, så får du hjälp med registreringen.
Kontaktuppgifter till utbildningsadministratören hittar du längst ned på sidan under "Kontakt".

Reservantagning

Du som har blivit reservplacerad behöver tacka ja på antagning.se senast den 22 juli för att behålla din reservplats.

Du som har reservplacerats efter det andra antagningsbeskedet eller efter en sen anmälan, tackar ja till erbjuden plats direkt till institutionen.

Om vi kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked efter den 22 augusti när registreringsperioden avslutats. Ibland kan reservantagningen börja tidigare om det är många som tackat nej till sin plats innan terminstart.

Om du blir erbjuden en plats blir du kontaktad via mejl och/eller telefon. Du måste tacka ja till platsen inom ett visst datum som framgår i mejlet. Det är därför viktigt att du bevakar den e-post som du använde när du ansökte via antagning.se.

Introduktion för nya lärarstudenter

Du som ska börja ett av våra lärarprogram hittar viktig information om just ditt program och dina studier på följande sidor:

Introduktion till grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem

Introduktion till förskollärarprogrammet

Lärplattform

Vid Stockholms universitet används läraplattformen Athena. Du får information om hur du använder plattformen i ditt välkomstmejl och vid terminstart.

Läs mer om universitetets digitala verktyg och tjänster

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Gymnastiklärare pratar med en grupp gymnastikelever på skolgård.
Foto: Mostphotos/Robert Kneschke

Under den treåriga utbildningen lär du dig att undervisa och utvecklar dig i rollen som lärare i fritidshem. Du lär dig skapa pedagogiska miljöer som möjliggör lek och lärande hos eleverna. Du lär dig också hur du kan använda musik, bild, dans och drama i undervisningen. Du lär dig även arbeta med multimodala arbetsprocesser som till exempel kan innebära att lära matematik och svenska utomhus eller att använda digitala verktyg i undervisningen.

Du får också fördjupade kunskaper i konflikthantering, ledarskap och hur man arbetar med elevers sociala utveckling. Det innebär bland annat att jobba med gruppaktiviteter och demokratiprojekt. Dessutom lär du dig att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på fritidshem i förhållande till styrdokument och läroplan.

Ingång Idrott och hälsa

Genom att välja idrott och hälsa kommer du även att kunna arbeta som lärare i ämnet i grundskolan, från årskurs ett till och med årskurs sex.

Ämnesstudierna i idrott och hälsa omfattar 30 hp och är uppdelat på två delkurser. Efter sista ämneskursen kommer du att ha en period med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med inriktning idrott 7,5 hp. Då får du följa en idrottslärare på din VFU-skola och själv prova på att planera och genomföra undervisning.

Som lärare ska du kunna bedöma och sätta betyg i årskurs sex. Studier i ämnet idrott och hälsa innebär läs- och skrivuppgifter men också mycket praktiskt arbete. Det innebär färdighetsträning, personlig utveckling, arbete och reflektion i grupp.

Undervisningen i ämnet idrott & hälsa sker i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).

Ämneskurserna i idrott och hälsa behandlar:

 • grundläggande anatomi och fysiologi
 • människokroppens anpassning vid olika typer av fysisk aktivitet
 • idrottskulturen och dess sociala normer
 • barns motoriska, psykiska och sociala utveckling, identitetsskapande och lärande i idrott
 • olika synsätt på lek, kropp och rörelse
 • gymnastiska och idrottsliga grundformer
 • rörelse till musik och dansens grundformer
 • bollen och bollspelens grundformer
 • simningens grundformer inklusive vattenlivräddning
 • friluftslivets grunder under olika årstider och orientering

Delar av utbildningen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande är en förutsättning för att kunna genomföra utbildningen.