Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskollärarprogrammet

Vill du utmana barns nyfikenhet och få dem att växa och utvecklas? Vill du jobba i ett yrke där du verkligen gör skillnad, varje dag? Utbilda dig till förskollärare och få möjlighet att jobba i ett omväxlande och kreativt yrke med god arbetsmarknad.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen att studera vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen!

Kvinnlig student som jublar när hon läser antagningsbesked från universitet. Foto:Alexandr Davydov/M

Tacka ja till din utbildningsplats

Du som har blivit antagen eller reservplacerad till något av våra program måste tacka ja till platsen senast den 22 juli.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Du kommer även få ett välkomstmejl från institutionen i samband med att de andra antagningsbeskedet skickas ut den 28 juli från antagning.se. I välkomstmejlet hittar du information inför kursstart. Nedan finner du den viktigaste informationen sammanfattad.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar den 8 augusti.
Aktivera ditt universitetskonto här

När du har aktiverat ditt universitetskonto kommer du få en e-postadress som är kopplad till ditt SU-konto. För att du inte ska missa någon viktig information från Stockholms universitet eller institutionen bör du använda den adressen eller lägga till en eftersändelse till en annan e-postadress som du aktivt använder. Inställningar för detta kan du göra i ditt universitetskonto.

Registrera dig på dina kurser

Innan terminen startar måste du registrera dig på alla de programkurser du ska läsa under terminen. Du måste först ha aktiverat ditt universitetskonto för att kunna registrera dig.

Webbregistreringen är öppen 8-18 augusti. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet.

Så här webbregistrerar du dig:

 • Registrera dig i Ladok för studenter - du loggar in med ditt universitetskonto.
 • Gå till fliken "Aktuell utbildning".
 • Klicka på knappen "Registrering" för dina aktuella kurser för terminen.
 • Klicka på "Registrera mig".

Om du får problem med registreringen så kontakta utbildningsadministratören för termin 1 på programmet, senast den 18 augusti, så får du hjälp med registreringen.
Kontaktuppgifter till utbildningsadministratören hittar du längst ned på sidan under "Kontakt".

Reservantagning

Du som har blivit reservplacerad behöver tacka ja på antagning.se senast den 22 juli för att behålla din reservplats.

Du som har reservplacerats efter det andra antagningsbeskedet eller efter en sen anmälan, tackar ja till erbjuden plats direkt till institutionen.

Om vi kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked efter den 22 augusti när registreringsperioden avslutats. Ibland kan reservantagningen börja tidigare om det är många som tackat nej till sin plats innan terminstart.

Om du blir erbjuden en plats blir du kontaktad via mejl och/eller telefon. Du måste tacka ja till platsen inom ett visst datum som framgår i mejlet. Det är därför viktigt att du bevakar den e-post som du använde när du ansökte via antagning.se.

Introduktion för nya lärarstudenter

Du som ska börja ett av våra lärarprogram hittar viktig information om just ditt program och dina studier på följande sidor:

Introduktion till grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem

Introduktion till förskollärarprogrammet

Lärplattform

Vid Stockholms universitet används läraplattformen Athena. Du får information om hur du använder plattformen i ditt välkomstmejl och vid terminstart.

Läs mer om universitetets digitala verktyg och tjänster

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Barn och förskollärare på förskola har vattenlek ute. Foto: Mostphotos/Arne Trautmann.
Foto: Mostphotos/Arne Trautmann.

Som förskollärare arbetar du på en förskola med barn mellan 1-6 år. Där får du ofta rollen att självständigt och tillsammans med kolleger, planera, genomföra, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten. Det är ett socialt och fysiskt rörligt yrke där du har många olika arbetsmoment under en dag. Det passar dig som vill arbeta med barn och möta barns behov av omsorg samt skapa förutsättningar för deras lärande och utveckling genom lek och skapande verksamhet.

Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet ger dig en utbildning som är baserad på senaste forskningen inom förskoledidaktik och med koppling till förskolans verksamhet på fältet. Det gör att du får en utbildning som ligger i framkant och är av hög kvalitet.

Under utbildningen varvar du teoretiska studier med utbildning i praktiken i de ämnen du behöver kunna för att arbeta som förskollärare.

Inom ämnet utbildningsvetenskap lär du dig hur du kan undervisa yngre barn i ämnen som ingår i förskolans läroplan som språk, naturvetenskap, matematik och teknik. Fokus ligger på att lära dig använda ett utforskande och experimenterande arbetssätt tillsammans med barnen. Du lär dig också undervisa kunskaper i ett ämne genom praktiska eller estetiska moment som till exempel lek, skapande med färg och form, musik och sång eller drama.

Du får också lära dig hur du kan skapa stimulerande miljöer för barn som inbjuder till lek och lärande. Du lär dig hur du planerar, genomför och utvärderar barns lärande i förskolan. Du får både praktiska och teoretiska verktyg för att synliggöra och följa ditt eget och barnens lärande, till exempel genom pedagogisk dokumentation, liksom för att bedöma och utveckla processer för lärande.

Kurser som ingår i alla lärarprogram

Vissa kurser i programmet ingår i något som kallas för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Innehållet i kurserna är gemensamma för alla lärarutbildningar i Sverige. Kurserna tar upp bland annat ledarskap, juridik och retorik. Men du läser också kurser i förskolans historia, läroplansteori, dokumentation och bedömning, vetenskap- och forskningsmetodik, specialpedagogik, sociala relationer samt barns utveckling och lärande.

Delar av utbildningen gör du på en förskola

En del av din utbildning är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och innebär att du deltar i en förskolas verksamhet med stöd av en erfaren handledare. Under VFU:n får du möjlighet att i praktiken använda de du lärt dig genom dina teoretiska studier samt öva förmågor som är viktiga i rollen som förskollärare. Du kommer ha totalt 30 hp VFU, som är fördelat på flera kortare kurser under utbildningens gång.

Välj att läsa en termin på engelska

För dig som vill ha en mer internationell inriktning på dina studier finns möjlighet att under den tredje terminen läsa två av terminens kurser på engelska ihop med internationella studenter.

Internationellt nätverkande och nya perspektiv

Genom att läsa tillsammas med internationella studenter får du nya perspektiv på ditt kommande yrke och får nätverka med studenter från andra länder. Tidigare har studenter från Europa, Asien och USA deltagit i kurserna. Du får också möjlighet att utveckla din engelska inom ämnet vilket är en bra förberedelse för dig som vill göra något moment i din utbildning utomlands t.ex.  VFU utomlands eller datainsamling för ditt examensarbete. Att ha läst en del av din utbildning på engelska är också en merit för ditt kommande yrkesliv inte minst om du vill arbeta utomlands t.ex. på svenska förskolan utomlands eller på en förskola med internationell eller flerspråkig profil.

Läs mer om de engelska kurserna

Early Childhood Education Focusing on Science and Education for Sustainability som motsvarar programkursen Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling 12 hp

Early Childhood Education Focusing on Mathematics and Technology som motsvarar programkursen Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, 12 hp

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, 6 hp, som även ges under termin tre, läser du på svenska enligt ordinarie kursplan.

Ansökan

Information om ansökan och ansökningsdatum för detta kommer att presenteras under termin två i samband med undervisning samt via information på lärplattformen Athena.

Urval och behörighet

Om det blir fler sökande än platser kommer urval att göras baserat på snittbetyg. Mer information om detta får du inför ansökan till kursen.

Det är samma behörighetskrav för de engelska kurserna som för programkurserna på den svenskspråkiga terminen. Förkunskapskraven hittar du på respektive kurssida och i kursplanen.

Kontakt

Om du har frågor kring kurserna och terminen vänligen kontakta:
Malin Håkansson, internationell koordinator och kursadministratör för kurserna på den engelska terminen.