Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikvetenskap II

Här får du fördjupande kunskap om historiska, musikteoretiska och intermediala aspekter av musik, grundläggande förståelse av flera synsätt och metoder i musikvetenskaplig forskning,

Du får också kunskap om och färdighet i att kommunicera om musik i olika genrer som till exempel programkommentar, recension och redogörelse för en undersökning, i form av en uppsats.

Kursen utgör tillsammans med Musikvetenskap I en kandidatförberedande utbildning i musikvetenskap. Den kan läsas som fristående kurs i musikvetenskap, till exempel för att användas som breddningsämne i en examen med en annan inriktning.

 • Kursupplägg

  Studiegången ser ut på följande sätt:

  Delkurser

  Obligatoriska delkurser

  • Musikhistoria 2: Musikhistorisk fördjupning 7,5 hp (ges på dagtid). VT 2020 avser delkursen konstmusik efter 1900.
  • Att kommunicera om musik, 7,5 hp (ges på dagtid)
  • Musikanalys 7,5 hp (ges på dagtid)

  Valbara delkurser (du väljer en av dessa delkurser)

  • Musik, musikteknologi och medier, 7,5 hp (ges på dagtid)
  • Musikteori: Harmoni och satslära, 7,5 hp (ges på kvällstid)
  • Europeisk filmmusik 7,5 hp (ges på kvällstid)
  • Filmmusik I, 7,5 hp (ges på kvällstid)
  • Filmmusik II, 7,5 hp (ges på kvällstid) (denna delkurs förutsätter avklarad Filmmusik I)

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, individuell handledning av uppsats på delkursen Att skriva om musik och gruppövningar på delkurserna Musikanalys, Musikteori efter 1900 och Musikteori: harmoni och satslära. Seminarier och föreläsningar har obligatorisk närvaro. 

  Några av de valbara delkurserna ges på kvällstid. För information om vilka valbara delkurser, läs under Kursupplägg.

  Examination

  • Salstentamen på respektive delkurs: Musikanalys, Musikteori efter 1900, Musikteori: harmoni och satslära.
  • Hemtentamen på respektive delkurs: Att skriva om musik, Musikhistoria 2: Musikhistorisk fördjupning, Filmmusik I, Filmmusik II, Musik, musikteknologi och medier, Opera I, Europeisk filmmusik I.
  • Uppsats, samt försvar av egen uppsats och opposition på annan students uppsats: Att skriva om musik.

  Examinator

  Våren 2022

  Owe Ander, universitetslektor
  Cécile Bardoux Lovén, universitetslektor
  Toivo Burlin, universitetslektor
  Jacob Derkert, universitetslektor
  Johanna Ethnersson Pontara, universitetslektor
  Joakim Tillman, professor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Som student på Musikvetenskap II kommer du att ha lite olika scheman beroende på vilka val du gör bland de valbara delkurserna.

  När schemat för VT 2020 kommit på plats: För att få ett schema som gäller för just dig klickar du på länkarna nedan som tar dig till hela schemat för kursen (länken öppnas i ett nytt fönster). Klicka sedan på ”Anpassa” uppe i högra hörnet och välj ”Filtrera”. Där bockar du för de delkurser som du kommer att läsa och klickar sedan på filtreraknappen längt ned för att genomföra filtreringen.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader innan kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Musikvetenskap
  Studentexpedition