Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i musikvetenskap

Det tvååriga masterprogrammet ger studenten fördjupade kunskaper inom det musikvetenskapliga huvudområdet, samt kritiska redskap för att förstå och analysera musik och musikliv på humanvetenskaplig och kulturteoretisk grund.

Masterprogram i musikvetenskap är under revision. Det kommer att ges helt på engelska, ha ett uppdaterat kursinnehåll och en ny programkod. Möjligheten att läsa en ettårig magister snarare än en tvåårig master kommer också att göras mer synlig. För närvarande finns ingen information om datum för programstart.

Programmet svarar mot en efterfrågan på kommunikativ kompetens och kunskap om musik inom musikbranschen. Det förbereder för högt kvalificerade arbetsuppgifter av självständig karaktär inom privat kulturnäring och offentlig kultursektor och ger behörighet till utbildning på forskarnivå inom huvudområdet musikvetenskap.

Utbildningen inleds med historiska bakgrunder avseende synsätt på musikens funktion och mening från antiken till romantiken, och motsvarande tolkningsmodeller. Mot denna bakgrund ges kunskap och färdighet i moderna tolkningsteorier av semiotisk, hermeneutisk och kritisk karaktär, liksom frågor om multi- och intermedialitet. Möjlighet finns till fördjupning i aktuell musikhistoriografi, liksom i de formalistiska synsätt som i modern tid varit starka i musikestetik och musikteori. I utbildningen ingår ett praktikmoment, som kan ersättas av en färdighetskurs.

 • Programöversikt

  Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier (120 hp) och består av obligatoriska och valbara kurser, varav minst 30 hp är inom huvudområdet musikvetenskap. Examensarbetet för masterexamen inom huvudområdet utgör en och en halv termins arbete om 45 hp.

  Varje termin omfattar normalt fyra delkurser om 7,5 hp. Undervisning på engelska kan förekomma.

  Programmet innehåller ett visst utrymme för individuell anpassning. Tillsammans med programansvarig gör studenten upp en plan för sin individuella studiegång.

  År 1

  Termin 1

  Termin 2

  • Intermedialitet: från opera till datorspel, 7,5 hp (huvudområde musikvetenskap)
  • Valbara kurser om sammanlagt 22,5 hp inom huvudområdet eller det humanistisk-samhällsvetenskapliga området eller (vid etappavgång för magisterexamen)
  • Valbar kurs om 7,5 hp inom huvudområdet eller det humanistisk-samhällsvetenskapliga området
  • Musikvetenskap - magisterkurs, 15 hp (huvudområde musikvetenskap)

  År 2

  Termin 3

  • Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)
  • Valbar kurs om 7,5 hp inom huvudområdet eller det humanistisk-samhällsvetenskapliga området
   eller
  • Praktik inom musikvetenskap, 7,5 hp (huvudområde musikvetenskap)
  • Musikvetenskap - masterkurs, 45 hp (huvudområde musikvetenskap)
   eller
   (om kursen Musikvetenskap - magisterkurs 15 hp redan har lästs) Valbara kurser om 15 hp inom huvudområdet eller det humanistisk-samhällsvetenskapliga området

  Termin 4

  • Musikvetenskap - masterkurs, 45 hp (huvudområde musikvetenskap) eller (om kursen Musikvetenskap - magisterkurs, 15 hp redan har lästs)
  • Musikvetenskap - masterkurs, 30 hp (huvudområde musikvetenskap)
 • Kontakt

  Studievägledare Musikvetenskap
  Studentexpedition