Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marianne GallardoDoktorand

Om mig

Jag har alltid haft ett forskningsintresse för undervisning med och om digital teknik i förskolan. Min masteruppsats handlade om förskollärares pedagogiska arbete med att utveckla hos förskolebarnen ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik. Med andra ord förskolors arbete med kritisk digital literacy (översättning av critical digital literacy). Nu i mitt avhandlingsarbete fortsätter jag att behandla digital teknik i förskolan men har istället valt att rikta blicken mot relaterad arbetsplatslärande. 

Mitt avhandlingsarbete handlar om det arbetsplatslärande i svenska förskolan som berör det pedagogiska arbetet med digital teknik. I det ingår det att studera både informella lärsammanhang, såsom förskollärares egna strategier för lärande, och formella lärsammanhang, såsom kompetensutvecklingsinsatser. Förutom att beröra förskollärares praktik ska jag även studera deras interaktioner med IKT-pedagoger som ansvarar för kompetensutvecklingen om digital teknik i deras kommuner.

Idén till avhandlingsarbetet kommer från min långa arbetslivserfarenhet som kommunalt anställd timvikarie. Både när jag var fortfarande lärarstudent och färdigutbildad förskollärare märkte jag hur arbetet med digital teknik i förskolorna varierade till en stor grad. Ett återkommande tema bland förskolepersonalen jag mötte var att de önskade bättre eller mer kompetensutveckling för att kunna arbeta med digital teknik.

Jag tog min masterexamen i förskoledidaktik på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen här vid Stockholms universitet. Jag har även läst under två år programmet Datornätverk och datakommunikation på Mälardalens universitet innan jag valde att utbilda mig till förskollärare.

Huvudhandledare: Gunilla Avby

Bihandledare: Eva Svärdemo Åberg och Janne Kontio