Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tori FalckDoktorand

Om mig

Jeg (f.1973) er utdannet arkeolog ved Universitetet i Tromsø, Norge (2001), med spesialisering innenfor maritim arkeologi. Fra 2005-2020 har jeg vært ansatt ved Norsk Maritimt Museum i Oslo. Her har jeg jobbet med en rekke ulike oppgaver, både knyttet til kulturminneforvaltning, forskning, formidling og administrasjon. Blant annet har jeg vært med å bygge opp museets digitale dokumentasjonslaboratorium, der man dokumenterer og rekonstruerer arkeologiske skipsfunn. Dette arbeidet har særlig vært knyttet til de store arkeologiske utgravningene i Bjørvika, Oslo havn, som startet i 2004 og som fremdeles pågår. Utgravningene har frembrakt et stort skipsarkeologisk materiale, og dermed økt vår kunnskap om skips- og båtteknologi særlig knyttet til perioden seinmiddelalder og tidlig nytid.

Som arkeolog setter jeg stor pris på muligheten til å jobbe både praktisk og teoretisk, og driver gjerne med arkeologisk feltarbeid både over og under vann.

 

Avhandlingen

I avhandlingen ønsker jeg å diskutere teknologiske endringer i båtbyggingen fra tidlig middelalder til cirka 1700. Jeg tar utgangspunkt i det empiriske materialet i Viken, som omfatter Oslofjord og Agder på norsk side, og som historisk også omfatter Båhuslen i Sverige. I perioden gjennomgår båtbyggingen store endringer, som blant annet kan knyttes til handelskontakter, urbanisering og internasjonalisering. Det er et mål for avhandlingen å forstå disse endringene i lys av komplekse sosiale prosesser. Jeg er også opptatt av håndverket som praksis og de dynamikker som skaper, driver eller begrenser endringer gjennom bygging og bruk.

 

Forskningsinteresser

I tillegg til maritime forskningstemaer, interesserer jeg meg for teoretiske problemstillinger knyttet til studiet av materiell kultur og sosiale prosesser. I avhandlingen ønsker jeg å kombinere disse interessefeltene.

Sammen med forskere ved Norges arktiske universitetsmuseum og Norsk Maritimt Museum, driver jeg et prosjekt som omhandler utgravning, konservering og utstilling av en båt datert AD1450 (Lovundbåten).

 

Utvalg publikasjoner

På nettsiden Academia.edu kan man laste ned noen publikasjoner. Her finnes også oversikt over temaer for foredrag.

Vangstad, Hilde, Tori Falck, Monica Hovdan, and Pål Thome. 2020. ‘The 16th Century Shipwrecks from Oslo Harbour. Challenges and Choices during the Process of Conservation, Reconstruction and Exhibition.’ TINA Maritime Archaeology Periodical.

Wickler, Stephen, and Tori Falck. 2020. ‘The Social Context of Boats and Maritime Trade in Late Medieval Norway: Case Studies From Northern and Southern Peripheries.’ In Shared Heritage: Proceedings of the Sixth International Congress for Underwater Archaeology., 49–59. Fremantle: Archaeopress Publishing Ltd.

Falck, Tori. 2018. ‘Senketunnelprosjektet. En Balansegang i Lovverk Og På Lekterdekk’. In Nordisk Marinarkæologi Fast Forankret, 27–38. Rudkøbing: Langelands Museum.

Wickler, Stephen, and Tori Falck. 2018. ‘Lovundbåten. Nord-Norges Eneste Bevarte Middelalderfartøy.’ Spor 1: 10–15.

Falck, Tori, Sarah Fawsitt, and Andreas Kerr. 2016. ‘Sørenga 7: The Reconstruction of a 17th‐century Boat from Oslo Harbour’. International Journal of Nautical Archaeology 45 (2): 310–330. https://doi.org/10.1111/1095-9270.12178.

Falck, Tori. 2014. ‘Fra Tommestokk Og Øyemål Til 3D. Dokumentasjon Og Rekonstruksjon Av Arkeologiske Skipsfunn.’ In Hundre År over Og under Vann: Kapitler Om Maritim Historie Og Arkeologi i Anledning Norsk Maritimt Museums Hundreårsjubileum. Novus forlag.

Falck, Tori, and Jostein Gundersen. 2014. ‘Archaeological Monitoring of the Dredging for the Immersed Tunnel, Oslo, Norway. Rescuing Archaeological Heritage.’ In Dredging and Port Construction: Interactions with Features of Archaeological or Heritage Interest., 85–96. PIANC Guidance Document 124.

Falck, Tori, Inger-Marie Egenberg, and Hilde Vangstad. 2013. ‘Digital Documentation for Many Purposes: The Barcode 6 Boat as a Case Study.’ In , 151–157. Breen, Colin and Forsythe, Wes (eds.) Advisory Council on Underwater Archaeology Publication.

Falck, Tori, Pål Nymoen, and Stephen Wickler. 2013. ‘Betraktninger Om Middelalderens Vágar Basert På Undervannsarkeologiske Kilder.’ In Nord-Norge i Europa. Arkeologi, Kulturhistorie Og Kulturvern. Venneskrift Til Reidar Bertelsen., 59–76. Tromsø Museums Skrifter, XXXIV.

Falck, Tori. 2010. ‘Sørenga 7. Å Gjenskape En Gammel Båt i Plast Og Papp Eller Bytes. Erfaringer Midtveis i En Prosess.’ Nicolay 110 (1).

Falck, Tori. 2003. ‘Polluted Places. Harbours and Hybridity in Archaeology.’ Norwegian Archaeological Review 36 (2): 105–18.