Stockholms universitet logo, länk till startsida

Karolina Enquist KällgrenBiträdande lektor

Om mig

Karolina Enquist Källgren är docent i idéhistoria. Hon disputerade 2015 vid Göteborgs universitet med en avhandling om den spanska filosofen María Zambrano och hennes subjektsfilosofi. Avhandlingen utkom i en uppdaterad version med titeln María Zambrano's exile ontology: expressive subjectivity (Palgrave Macmillan, 2019). 

Sedan disputationen har hon arbetat med ett forskningsprojekt om relationen mellan fysik och religion i slutet av 1920-talet och med särskild hänsyn till kvantfysikens tidiga utvckling. En del av arbetet utfördes vid Lunds universitet. 

I ytterligare ett projekt arbetar hon med exilen som kontext för kunskapsteori och politisk filosofi under perioden 1930-1975. Där undersöker hon ett antal författare som hamnade i exil i samband med Spanska inbördeskriget och Andra världskriget och hur de använde sig av estetiska begrepp som t.ex. form för att göra en politisk kritik av totalitära stater. Bland annat undersöks hur författarna Walter Benjamin, Ernst Bloch, Alfred Sohn-Rethel, María Zambrano, Adolfo Sánchez Vázquez och Eduardo Nicol - som alla levde i exil men på olika platser - var för sig utvecklar begrepp om social form, med inflytande från såväl marxism som nykantiansk estetik.