Stockholms universitet logo, länk till startsida

Magnus DahnbergUniversitetslektor, biträdande föreståndare

Om mig

Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning tolkning, Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Undervisning

Jag undervisar på grundnivå och avancerad nivå. Mina undervisningsområden är tolkning i offentlig sektor, tolkmedierade samtal, interaktion mellan tolk och tolkanvändare, teorier om tolkning och översättning, övning i verklighetsnära situationer med hjälp av rollspel och andra simulationer, liksom pedagogiska och didaktiska perspektiv i tolkutbildningen. Jag är handledare för studenter som skriver kandidat- eller masterarbeten och fungerar som examinator på dessa nivåer. Tidigare har jag undervisat i tolkning och ryska på Försvarets Tolkskola i Uppsala.

Forskning

Jag forskar om interaktion mellan tolkar och tolkanvändare i rollspel som föreställer tolkade samtal, hur rollspel och andra simuleringar konstrueras och vad som kan övas och testas med olika typer av rollspel.

Simuleringar som efterliknar situationer där tolkade samtal förekommer används frekvent i många länder för att öva eller testa tolkar, och ibland även tolkanvändare (ofta kallade primära parter). Det kan gälla t.ex. övningar i språklabbsmiljö med inspelade repliker och på förhand färdigställda manus, eller längre rollspelsscenarier med deltagare från sjukvård eller rättsväsende där tolkarna övas i realistiska situationer eller prövas för auktorisation.