Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sara EkströmDoktorand

Om mig

Doktorand i idéhistoria sedan 2017.

Jag har en masterexamen i historia från Uppsala universitet, och har också arbetat vid Kungliga hovstaterna som museilärare på olika kungliga slott.

Forskning

Min avhandling handlar om idéer om styrande och den mänskliga naturen som aktualiserades under sent 1700-tal. Jag undersöker tre gustavianska projekt: Vasaorden (1772), Nationella dräkten (1778) och Svenska Akademien (1786) genom att studera idéer och diskussioner om tekniker för styrning och subjektsskapande - någonting man kan kalla för regeringskonst.

I min analys är jag inspirerad av Michel Foucaults begrepp governmentality. Jag använder också forskningsfälten om känslohistoria och om nationell identiet.

I avhandlingen undersöker jag hur känslor och begär problematiserades. Vilka mänskliga känslor och begär skulle uppmuntras (eller ej)? Varför? Hur? På så vis vill jag undersöka hur en enväldig suverän kunde plocka upp element som kan ses som liberala i sin styrning. Men jag vill också visa hur det parallellt fanns andra, äldre, idéer om hur den mänskliga naturen bäst skulle styras.

 

Huvudhandledare

Annika Berg

Handledare

Elisabeth Mansén och Linn Holmberg

Intresseområden

Den gustavianska tiden, governmentality, känslohistoria, nationell identiet

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Att styra som en filosof: Gustav III:s känslopolitik genom Gustav Vasa-skulpturens invigning

    2022. Sara Ekström. Lychnos, 175-191

    Artikel

    In the eighteenth century, notions of emotions played an important role in philosophy, politics and social life. This article examines the usage of emotions in politics by analysing king Gustav III's (1771–1792) plan for the inauguration of the sculpture of king Gustav Vasa outside of the House of Nobility in Stockholm. The plan was inspired by a letter from the French physiocrat Pierre Samuel Dupont de Nemours to Gustav III's friend and old chief tutor Carl Fredrik Scheffer, transmitted to the king by Scheffer. By employing theories from the field of history of emotions, especially Ute Frevert's Gefühlspolitik (2012), the article sheds light on aspects of Gustav III's government. When describing the effects of imagination and emotional movement among the participants of the inauguration, Gustav III compared humans to machines, probably inspired by the French materialists. The king aimed to enhance the emotions of the participants of the celebration through music, singing, dancing and eloquence. The object was to inspire love for the fatherland and hatred for the "foreign yoke", represented by Gustav Vasa's fight against the Danish king 200 years earlier. This planned and calculated usage of emotions like sympathy and enthusiasm indicate inspiration from enlightenment philosophy to use and canalize aspects of human nature to lead towards the designated objects of government.

    Läs mer om Att styra som en filosof

Visa alla publikationer av Sara Ekström vid Stockholms universitet